17. oktober 2019 - Pred delavci Adrie Airways so izzivi, povezani z iskanjem nove zaposlitve in številnimi vprašanji zaradi sprememb, ki jih je v njihovem življenju povzročila odpoved delovnega razmerja. Njihov 15-dnevni odpovedno rok se izteka. Mnogi so bili zaposleni desetletje in več. V okviru štiriletnega programa SPIN konzorcija za Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo vabita delavce Adrie, da se lahko le še do ponedeljka, 21. oktobra, vključijo v program SPIN, saj se po prehodu v brezposelnost naknadno ne bodo mogli vključiti.

Program nudi možnost individualnega kariernega svetovanja in vključitve v usposabljanja za nadgraditev kompetenc, ki jih potrebujejo udeleženci za povečanje njihove zaposljivosti. Program je subvencioniran in za udeležence v celoti brezplačen. To velja tudi za vse, ki ostanejo brez zaposlitve. Strokovnjaki s področja kariernega razvoja bodo udeležencem pomagali pri izdelavi kariernega načrta, s katerim se bodo lažje podali na trg dela. Program omogoča tudi dodatna usposabljanja za sodobna znanja, ki jih bodo udeleženci lahko izbrali v sodelovanju s strokovnim svetovalcem sami. Na voljo je do 100 ur različnih brezplačnih usposabljanj in novih znanj, in sicer lahko udeleženci izbirajo med tujimi jeziki, osnovami računalništva in podjetniškimi veščinami.

Oba konzorcija SPIN pripravljata v ponedeljek, 21. oktobra, ob 10. uri  na Zavodu za zaposlovanje OE Ljubljana informativno delavnico za vse, ki imajo prebivališče v Zahodni kohezijski regiji. Za osebe, ki imajo prebivališče v Vzhodni kohezijski regiji, bo delavnica v Velenju na Gaudeamusu, prav tako ob 10. uri. Osebe, ki se bodo odločile za vključitev v program, bodo po evidentiranju na Zavodu za zaposlovanje pridobile pravico do povračila stroškov za udeležbo na usposabljanjih.

Program SPIN sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, nosilec razpisa je Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sofinancer pa je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski Socialni sklad. Za izvedbo sta bila izbrana dva konzorcija.

Za več informacij je priložena tudi obširnejša predstavitev projekta.

Več informacij: 030 756725


Prenesi