Po več mesecih razprav so v Državnem zboru potrdili novelo Zakona o davku na dodano vrednost, ki v javnosti sproža mešane odzive. Številni se sprašujejo, kaj bo novi zakon prinesel v praksi. Nekaj je gotovo – s tem zakonom se Slovenija na poti digitalizacije pridružuje številnim državam Evropske unije, ki zasledujejo bolj trajnostno poslovanje. Ena od glavnih novosti, ki jih zakon prinaša, je opuščanje obveznega tiskanja računov in nedvoumna potrditev veljavnosti digitalnih računov (že sedaj je namreč zakon enačil račune v tiskani in elektronski obliki, vendar je zaradi zahteve po izročitvi računa to prinašalo zmedo). Kaj to pomeni za potrošnike?

Prednosti, ki jih prinašajo digitalni računi
Prenovljeni Zakon o davku na dodano vrednost med drugim vzpostavlja nova pravila glede izdajanja računov. Zdaj je že jasno, da se ukinjata obvezno tiskanje in izročanje računov, saj bo pri nakupih v trgovinah ali obiskih storitvenih dejavnosti zadostoval digitalni račun. Zakon namreč določa, da davčnim zavezancem, ki morajo izdati račun za dobavo blaga ali storitev, kupcu oziroma stranki ni več treba izročiti računa v papirnati obliki, če ta tega ne zahteva. To je pomemben korak k bolj zelenemu poslovanju, saj konec tiskanja računov pomeni manj porabljenih virov, manj odpadkov, manj nevarne snovi BPA (s katero so prevlečeni tiskani računi) in manj stroškov. Povedano drugače – digitalni računi bodo imeli zelo pozitiven vpliv na t. i. trajnostna merila ESG (Environment – okolje, Social – družba, Governance – vodenje in upravljanje).

Skrbi potrošnikov
Nov sistem pa vseeno odpira tudi nekaj novih vprašanj. Številne potrošnike tako skrbi, kako bodo pristojni preprečili zlorabe. Kako med drugim preprečiti, da se na računu, ki ga posameznik z mislijo na dobro okolja ne bo želel prejeti v tiskani obliki, ne bodo pojavili izdelki, ki jih potrošnik v resnici ni kupil? Ali bo gostinec res izdal račun za kavo ali dve, če stranka ne bo izrecno zahtevala, da ji ga izroči? Kako bodo potrošniki v trgovinah z zelo raznoliko robo vedeli, za kateri izdelek bi lahko uveljavljali garancijo in za katerega ne? Slednje je namreč pomemben dejavnik, ko se posameznik odloča, ali bo zahteval račun ali ne. Odgovor na vsa ta vprašanja imajo v podjetju noprintZ, v katerem so razvili mobilno aplikacijo za digitalne račune. Aplikacija omogoča transparentnost, digitalni račun pa ima vse pomembne elemente, ki jih zagotavljajo tudi fizični računi; potrošnik ve, da je račun bil izdan, kaj je na računu in za kakšno ceno je kupil izdelke ali storitve. Poleg tega mu bo račun na voljo kadarkoli in s časom ne bo zbledel.

Prednosti aplikacije noprintZ
Aplikacija noprintZ ponuja celovit odgovor na eno izmed najbolj aktualnih dilem, ki se potrošnikom poraja ob omembi digitalnih računov. Omogoča namreč, da so vsi računi še vedno izdani in fiskalizirani, čeprav uporabnik ne prejme fizičnega računa v roke. Tako na en mah rešuje pereč okoljevarstven problem in obenem omogoča popoln nadzor nad našo potrošnjo. Račune imamo vedno pri roki na enem mestu in hkrati z njimi ne obremenjujemo okolja. Še več, omogoča nam enostavno možnost dokazovanja nakupa (za menjavo, na primer) in nas lahko tudi opomni na iztek roka za uveljavljanje garancije. Prav tako se odpirajo možnosti obveščanja o odpoklicih za dejansko kupljene izdelke, kar je ena od rešitev, ki jo v podjetju želijo vzpostaviti v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije, Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Zdravstvenim inšpektoratom RS.

Foto: Borut Birsa