Na Enoti za izobraževanje odraslih na Šolskem centru Novo mesto so podelili maturitetna spričevala. »Vsi, ki želijo nadaljevati šolanje, zamenjati službo ali iščejo drugo priložnost, so z brezplačno učno pomočjo, ki jo Šolski center Novo mesto omogoča v sklopu projekta ATENA, dokončali programe, kot so: elektrotehnik, farmacevtski, gradbeni, avtoservisni, kemijski, kozmetični, lesarski ali logistični tehnik, predšolska vzgoja in zdravstvena nega,« je povedala Vesna Pirc, vodja izobraževalnega področja na Enoti za izobraževanje odraslih.

Projekt v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom Evropske unije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport poteka že od leta 2018 in se bo zaključil 2022. Udeležijo se ga lahko vsi odrasli, pri čemer imajo prednost starejši od 45 let in tisti, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo. Brezplačna učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi ter seznanjanje udeležencev z učnimi strategijami in tehnikami učenja. V učni skupini je največ osem udeležencev, število ur izvajanja pomoči se prilagodi potrebam posameznika oziroma skupine.


Nazaj