Ivan Zupanič, ki je doslej predsedoval nadzornemu svetu perutnine Ptuj in ostaja njegov član tudi v novem mandatu, je svoje delo in delo vseh članov nadzornega sveta v preteklem mandatu ocenil za zelo uspešno. V tem času je Perutnina Ptuj namreč več kot podvojila obseg svojih prihodkov, še pomembneje pa je, da je realizirala več strateških poslovnih potez, ki so omogočile, da se je družba hitro usposobila za poslovanje v novih pogojih gospodarjenja, ki so jih prinesle posledice vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Med najpomembnejšimi poslovnimi potezami v petletnem obdobju, ko je predsedoval nadzornemu svetu Perutnine Ptuj, je Ivan Zupanič ocenil za najbolj pomembne dokapitalizacijo in odkup večinskega lastniškega deleža v drugem največjem hrvaškem perutninarskem podjetju Pipo Čakovec, ki zdaj posluje kot Perutnina Ptuj Pipo v skoraj 66-odstotni lasti Perutnine Ptuj, odmevni in poslovno izjemno pomembni, tako rekoč hkratni pripojitvi Jate Ljubljana in Kmetijskega kombinata Ptuj k Perutnini Ptuj ter celo vrsto velikih investicij, vključno s Tovarno pripravljenih jedi Turnišče. Radovan Stonič se kot novi predsednik nadzornega sveta Perutnine Ptuj zaveda spremenjenih okoliščin poslovanja slovenske živilskopredelovalne industrije in je svojo novo funkcijo sprejel v prepričanju, da se bo Perutnina Ptuj tudi v prihodnosti intenzivno razvijala in ustvarjala svoje poslovne in druge cilje. Pričakovanje o dobrem in konstruktivnem sodelovanju z nadzornim svetom v novem mandatu je na konstitutivni seji izrazil tudi dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj.
Nazaj