V sodni register je zraven spremenjene pravne oblike firme vpisano tudi devet novih družbenikov in za več kot 10 odstotkov povečan osnovni kapital. Odločba sodišča je že pravnomočna, delnice pa bodo v prihodnosti kotirale tudi na eni izmed evropskih borz. Vodenje Sinfonike ostaja v rokah dosedanjega predsednika uprave Borisa Hadalina. Nadzorni svet sestavljajo štirje predstavniki lastnikov: Borut Ošabnik, predsednik, Roman Didovič, namestnik predsednika, Vladan Kovačević in Zoran Leko ter dva predstavnika zaposlenih: Igor Pirc in Alenka Škerjanec. Poslovnik o delu nadzornega sveta je bil sprejet na njegovi prvi seji junija letos. (aNET)
Nazaj