Občinski svet je že julija letos sprejel lokacijski načrt za Naselje brez ovir, danes podpisano pismo o nameri pa je še en velik korak naprej. Delež starejših prebivalcev po občinah stalno raste, glede na statistične podatke pa je pričakovati še posebno veliko rast po letu 2005. Čakalna doba tistih, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne morejo več bivati sami ali v matični družini, se za sprejem v domove starejših iz leta v leto podaljšuje, število kapacitet na Gorenjskem pa potrebam ne zadostuje več. Današnji podpis dokumenta je zato še posebnega pomena, pri čemer je župan Franc Čebulj poudaril: »Zavezujemo se k zagotovitvi prednostne pravice o oskrbi v domu upokojencev za naše občanke in občane, prav za zagotovitev tega pa bo Občina Cerklje na Gorenjskem tudi sklenila poseben dogovor s upravljavcem.« Podpisniki Pisma o nameri tako izražajo skupni interes za realizacijo projekta, v projekt pa vstopajo kot partnerji. Investitorja, Občina Cerklje na Gorenjskem in podjetje Gradbinec GIP, sta lastnika zemljišč in kompletne dokumentacije za pripravo in izvedbo investicije, prav tako pa bosta brez večjih sprememb v projektni dokumentaciji zagotovila povezavo doma upokojencev in oskrbovanega doma v funkcionalno celoto v sklopu naselja. Pri tem bo Dom upokojencev Kranj, upravljavec naselja, s pogodbeno dogovorjenimi pogoji prevzel strokovno vodenje, upravljanje doma upokojencev in tudi vse druge naloge ter opravila, ki jih upravlja v skladu s svojo dejansko strokovnostjo. Današnji podpis pomeni prehod v fazo izgradnje. Gradbena dovoljenja bodo pridobljena predvidoma v začetku novega leta, pomladi 2006 pa v občini Cerklje na Gorenjskem pričakujejo začetek del. Celotna investicija je vredna približno 3 milijarde tolarjev, od tega pa bo samo Občina Cerklje na Gorenjskem v dom upokojencev, ki bo svojemu namenu predan predvidoma v dobrem letu dni, investirala 700 milijonov tolarjev. Fotografija: Tridimenzionalni prikaz Naselja brez ovir – Taber.
Nazaj