Država, s katero Perutnina Ptuj ni prekinila poslovnega sodelovanja tudi v najbolj viharnih letih spreminjanja državnih ureditev na ozemljih nekdanjih republik Jugoslavije, tudi danes predstavlja enega od najpomembnejših izvoznih trgov. V svojih proizvodnih programih je namreč Perutnina Ptuj vzpostavila obdelavo perutninskega mesa in izdelkov, ki v celoti upoštevajo specifičnosti okusov in religioznih ter potrošniških navad prebivalcev Bosne in Hercegovine. Tudi zaradi tega v Perutnini Ptuj vse izvozne količine za BiH pripravljajo po sistemu HALAL, ki je eden od poznanih mednarodnih standardov za pripravo hrane potrošnikom s posebnimi pričakovanji. »Perutnina Ptuj je vzpostavila vse pogoje za rast poslovnega sodelovanja z BiH, vključno z distribucijsko mrežo in drugimi logističnimi osnovami. Pripravljeni smo še povečati svoj obseg dobav za prodajne mreže v BiH, vendar se že več let srečujemo z eno od največjih ovir povečevanja izvoza v to državo. Gre predvsem za izrazito visoke prelevmane in carine, zaradi katerih že pri sedanjem obsegu poslovanja Perutnina Ptuj plačuje v proračun BiH vsaj po 3 milijone evrov vsako leto. Ker to močno obremeni vsako živilo, ki ga trgovske verige postavijo na police, država pa hkrati beleži deficit v prehranskih bilancah, gre za posebnost, ki je pri poslovanju na enotnem trgu EU nismo več vajeni,« je najpomembnejšo oviro za povečevanje obsega poslovanja z BiH na pogovoru z veleposlanikom Izmirjem Talićem izpostavil dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj. Veleposlanik BiH Izmir Talić, ki je Perutnino Ptuj obiskal v spremstvu ministra svetovalca Darka Vidoviča, je zagotovil, da bo ovire, ki zavirajo pospeševanje gospodarskega sodelovanja med državama, prenesel vladi in se zavzel za njihovo odpravo. Hkrati je izpostavil, da si v BiH želijo tudi v prihodnosti razvijati poslovno sodelovanje s Perutnino ptuj, ki je evropsko priznano in ugledno podjetje.
Nazaj