Ljubljana, 04.11.2019 - Evropsko svetovalno vozlišče (European Investment Advisory Hub - EIAH) je skupna pobuda Evropske komisije in Evropske investicijske banke v okviru Naložbenega načrta za Evropo, ki je sestavni del EFSI (t.i. Junckerjev sklad), da bi prijaviteljem projektov omogočili usmerjeno tehnično pomoč pri identifikaciji, pripravi in razvoju projektov v EU. Cilj projekta je izboljšati naložbeno okolje v EU in odpraviti pomanjkljivosti oz. ozka grla pri mobilizaciji financiranja, vključno preko Evropskega sklada za strateške naložbe – t.i. EFSI, zlasti s spodbujanjem investicijskih svetovalnih storitev na lokalni ravni in s tem podporo predlagateljem projektov pri razvoju uspešnih, trajnostnih in kakovostnih projektov.

V okviru EIAH je SID banka z Evropsko investicijsko banko podpisala sporazum, s katerim bo omogočena nadgradnja projektne pisarne SID banke ter financiranje izvajanja svetovalnega vozlišča v Sloveniji. Z nadgradnjo lokalnega svetovalnega vozlišča bo SID banka sposobna razvoja in presoje najzahtevnejših naložbenih projektov. Financiranje projekta je odobreno v okviru trenutne EU finančne perspektive (2014-2020), SID banka je s sporazumom upravičena do nepovratnih sredstev EU v višini 440 tisoč evrov.

Slovenska podjetja, občine in druge organizacije, ki imajo načrt / projekt in potrebujejo pomoč pri pripravi projektov za pridobitev sredstev Naložbenega načrta za Evropo oziroma konkretneje Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), se lahko obrnejo neposredno na SID banko. Storitve vozlišča SID banke vključujejo svetovanje pri razvoju in strukturiranju projektov, finančno svetovanje, pomoč pri pridobitvi sredstev EU in kombiniranje z drugimi viri financiranja.

SID banka je že novembra 2015 z Evropsko investicijsko banko (EIB) sklenila memorandum o sodelovanju, na podlagi katerega banki skupaj delujeta v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH) in takrat postala vstopna točka za Slovenijo za Naložbeni načrt za Evropo (t.i. Junckerjev načrt ). Projekt financira EU preko EIAH.


Nazaj