Sp. Idrija, 29. 10. 2015 - Industrijska proizvodnja ostaja temelj in glavna osnova gospodarskega okrevanja Evropske unije. S ponovno industrializacijo in posodobitvijo proizvodnih procesov, se spreminjajo tudi delovna mesta, ki jih poznamo danes. Da bi bil prehod v nove proizvodne procese kar se da učinkovit, je 15 partnerjev iz 8 držav (SLO, AVT, ITA, NEM, ŠVI, BEL, ŠPA, FIN), med njimi tudi Hidria in razvojni center SiEVA – konzorcij največjih avtomobilskih dobaviteljev v Sloveniji - začelo z mednarodnim razvojnim projektom FACTS4WORKERS. V njem partnerji iščejo zasnove novih delovnih mest za tovarne prihodnosti, ki bi bila bolj prijazna in atraktivna za proizvodne delavce.

Glavni cilj štiriletnega projekta FACTS4WORKERS je postaviti delavca v samo središče proizvodnih procesov in ga usposobiti za delovanje v tovarnah prihodnosti. Rešitve, razvite v projektu, bodo temeljile na osnovi pametnih IT tehnologij, ki bodo njihovo delo naredile bolj atraktivno, bolj odzivno na njihove potrebe po informacijah in jim z možnostjo aktivnega vplivanja na načrtovanje proizvodnih procesov zagotovile večjo soudeleženost v delovnem procesu. Cilj je namreč izboljšati zmožnost delavcev za reševanje vsakodnevnih težav, izboljšati njihov inovacijski potencial in zadovoljstvo s samim delom ter povečati storilnost delavcev za 10 odstotkov.

Projektni partnerji, med katerimi sta tudi Hidria in razvojni center Sieva, so že opravili podrobne informativne razgovore z izbranimi proizvodnimi delavci. S tem so želeli pridobiti pristne in neobremenjene informacije zaposlenih iz prve roke. Delavci so v obsežnih intervjujih povedali svoje izkušnje z delom na delovnem mestu, težave s katerimi se soočajo ter vplivom organizacije dela in delovnega mesta na njihovo zadovoljstvo pri delu. Ti razgovori predstavljajo osnovo, na temelju katere bodo do sredine naslednjega leta že razvite prve testne rešitve, ki bodo nato testirane neposredno v proizvodnji, z aktivno udeležbo ter komentarjem delavcev.

Vsi partnerji v projektu FACTS4WORKERS (4 univerze = Univerza Zürich, Univerza Firence, Tehniška Univerza Dunaj, Univerza Lappeenranta Finska, 5 razvojnih centrov = SiEVA Slovenija, iMINDS Belgija, Instituto Technológico de Aragon Španija, Evolaris Avstrija, Virtual Vehicle Gradec – koordinator projekta, 4 velika in 2 mali podjetji = Hidria Rotomatika, Hidria Tehnološki center, EMO Orodjarna, Thyssen Krupp Nemčija, Schaeffler group Nemčija, Thermolympic Španija) upajo, da bo projekt s konkretnimi praktičnimi učinki pripomogel k izboljšavi procesov proizvodnje in z novimi spoznanji pomagal evropski industrijski proizvodnji izboljšati privlačnost industrijskih delovnih mest. S tem bodo delovna mesta v proizvodnji ohranila prijaznost do starejših, izkušenih delavcev in hkrati ponudila privlačen motiv tudi za mlade v Evropi. Le industrijsko uspešna in močna Evropa namreč lahko upa, da bo tudi v 21. stoletju ohranila svojo globalno konkurenčnost.

www.hidria.com