Na osrednjem forumu ob 15-letnici delovanja Združenja nabavnikov Slovenije sta bila osrednja gosta prof. dr. Arjan Van Weele in dr. Peter Kraljič. Oba sta izpostavila, da je poslovni model prihodnosti usmerjen v ustvarjanje vrednosti skozi trajnostni razvoj podjetja.

Stroški nabave v nekaterih podjetjih znašajo od 50 do 80 % vseh stroškov. Nabavna funkcija zato lahko odločilno prispeva k dvigu dobičkonosnosti podjetij, če postane strateška funkcija, v okviru katere nabavniki s svojim strokovnim in etičnim delovanjem ključno pripomorejo k uspešnosti poslovanja podjetja in njegovem razvoju.

»Po produktivnosti dela Slovenija za povprečjem EU zaostaja za 20 %. Razkorak lahko pomagamo zmanjšati tudi na področju nabave. Podjetja, ki še niso prepoznala vrednosti nabavne stroke ostajajo neizkoriščen potencial, skrite rezerve ostajajo tudi v splošnem nerazumevanju nabave v sodobnem času. Poklic nabavnika je v tujini bolj cenjen, zavedanje, koliko dodane vrednosti prinese nabava k dobičkonosnosti podjetij, je v Sloveniji prenizko,« je uvodoma izpostavila predsednica Združenja nabavnikov Slovenije Marina Lindič.

Prilagodljivost v odnosih z vsemi akterji
Zbranim nabavnim managerjem na dogodku je svoje uvide delil prof. dr. Arjan Van Weele, neodvisni svetovalec in honorarni predstojnik Oddelka za vodenje nabave in oskrbe na Univerzi za tehnologijo v Eindhovnu. »Danes smo priča izjemni gospodarski rasti v vseh državah. Zato se moramo danes pripraviti na njen upad. Tega  lahko podjetja uspešno preživijo, če so dovolj agilna in prilagodljiva. Predvsem v odnosih z dobavitelji, kupci, kot tudi zaposlenimi. Preživeli ne bodo najmočnejši, ampak najbolj prilagodljivi. Kazalci trendov so kupci, ki najbolj vplivajo na dvig ali padanje rasti prodaje, zato jim je potrebno slediti,« je začel Van Weele.

Osvetlil je ključne trende in spremembe, ki jih prihodnost prinaša za nabavno stroko: »Leta 2007 je bila pričakovana ekonomska rast in višje cene, zniževanje stroškov in povečanje vrednosti ter kapital za investiranje. Prihodnost je bila svetla. Današnja pričakovanja za prihodnost pa so omejeni naravni viri, hitro rastoča populacija ljudi in staranje prebivalstva, bitka za talente, novi poslovni modeli in inovacije. Razmišljati moramo, kako kupovati za boljši posel in boljši svet. Najti moramo skupni interes in se izogniti temu, da vsak zasleduje svoj cilj.  Fokus iz zmanjševanja stroškov moramo preusmeriti v ustvarjanje vrednosti za vse vpletene. To je model prihodnosti, kjer s povezovanjem z dobavitelji, kupci in uporabniki povečujemo dodano vrednost za kupca, hkrati pa zmanjšujemo okoljski vpliv.«

Slovenska inovacija, ki je revolucionirala nabavo
Osrednji gost dogodka je bil dr. Peter Kraljič, avtor svetovno znane Kraljičeve matrike za obvladovanje nabavnih kategorij in dobaviteljev, ki je po 35 letih od uradne objave, v svetu še danes zelo aktualna in široko uporabna. Poudaril je ključne usmeritve h katerim morajo podjetja stremeti v bodoče: »Podjetja morajo maksimizirati vrednost, optimizirati stroške in zagotoviti trajnostni razvoj podjetja. Razumeti morajo, da je nabava ključna strateška funkcija in integralni del vizije razvoja podjetja.«

Ob koncu pogovora je podal še pogled na trenutno svetovno porazdelitev moči: »Evropska unija je preveč razdrobljena, zato ostaja 'ujeta' med ZDA in Kitajsko. Nikogar ni, ki bi se postavil in rekel 'Europe first!'«  

Foto: Davor Raguž