Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija bo v februarju izvedlo dvodnevno strokovno srečanje, namenjeno predstavnikom inženirske in arhitekturne stroke s področja gradbeništva in urejanja prostora, upravnikom večstanovanjskih stavb ter drugim   strokovnjakom, ki so upravljavsko, okoljsko ali ekonomsko vpeti v trajnostno gradnjo.

Temi srečanja, ki bo potekalo  9. in 10.  februarja, sta tehnični in zakonodajni vidik zunanjega toplotnega ovoja ter obnovljivi viri energije. Predsednik UO GBC Slovenija dr. Iztok Kamenski poudarja, da bodo vsebine februarskega strokovnega izobraževanja s področij trajnostne gradnje, obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije znova izjemno aktualne.    

Prvi dan bodo predavatelji izpostavili pomembnost certificiranja fasad, predstavili trajnostno in ogljično nevtralno toplotno izolacijo, prednosti toplotnih črpalk ter sončnih elektrarn, ki za preskrbo z vse dražjo električno energijo postajajo vse bolj pomemben sestavni del stavb. Govora bo tudi o prednostih digitalizacije pri snovanju in upravljanju objektov ter o izbiri ustreznih barvnih nians za fasade, na primerih sanacije šole ter poslovnega objekta pa bodo udeleženci lahko preverili tudi smiselnost in učinkovitost meritev energetske sanacije objektov.

Drugi dan izobraževanja bo izzvenel s poudarkom na zakonodaji, in sicer z vpogledom v spremembe stanovanjskega zakona ter zakonodaje na področju OVE. Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad bo predstavil razpisane ukrepe za leto 2022, predavatelji pa se bodo dotaknili tudi energetske prenove objektov kulturne dediščine in pomembnosti izbire kakovostnih izvajalcev fasaderskih in slikopleskarskih del.    

Predavanja bodo prispevali predstavniki Eko sklada, GZS in OZS, pravna strokovnjakinja in  strokovnjak iz Agencije za prestrukturiranje energetike, Energetske agencije za Podravje (Energap), svetovalka Zavoda za varstvo kulturne dediščine, predstavniki GBC Slovenija ter podjetij JUB, Xella porobeton, Knauf Insulation, Wienerberger, Kronoterm in Eutrip.

Izobraževanje bo potekalo prek spletne aplikacije ZOOM. Projektantom in arhitektom iz vrst IZS in ZAPS bosta zbornici za strokovno izpopolnjevanje dodelili kreditne točke. Prijave udeležencev sprejemajo prek spletne strani GBC Slovenija na povezavi.

Vljudno vabljeni k udeležbi!


Nazaj