GENERALI zavarovalnica in Adriatic Slovenica sta danes pridobili dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za združitev. Združitev bo izvedena z vpisom v sodni register, predvidoma v začetku leta 2020. Do takrat zavarovalnici poslujeta ločeno. Združitev nima nobenega vpliva na sklenjena zavarovanja, svoje zavarovance pa bosta zavarovalnici ob združitvi pisno obvestili o nastali spremembi.

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je 04.12.2019 odobrila združitev zavarovalnice Adriatic Slovenica in GENERALI zavarovalnice, in sicer s pripojitvijo Adriatica Slovenice h GENERALI zavarovalnici. Upravi obeh zavarovalnic - le ti do vpisa združitve v sodni register poslujeta še kot ločeni družbi - napovedujeta uradno združitev predvidoma v začetku leta 2020. Z združitvijo bo zavarovalnica ohranila ime GENERALI.

Za zavarovance obeh zavarovalnic vsa sklenjena zavarovanja ostajajo nespremenjena in v veljavi do poteka zavarovanja. Obe zavarovalnici bosta svoje zavarovance o točnem datumu združitve in vseh dodatnih informacijah pisno obveščali.

Združena zavarovalnica GENERALI bo kot vseživljenjski partner in ena od vodilnih zavarovalnic na trgu svojim zavarovancem nudila razširjeno in še dostopnejšo prodajno mrežo po celi Sloveniji. Z razvojem novih digitalnih poti ter predvsem s celovito in kakovostno ponudbo premoženjskih, življenjskih, pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj ter asistenčnih storitev se bo še bolj približala potrebam svojih strank.


Nazaj