Globalni teden podjetništva je svetovna iniciativa z namenom spodbujanja podjetništva in podjetniškega načina razmišljanja pri mladih ter pri drugih strarostnih skupinah. Poteka vsako leto novembra, in sicer po celem svetu. Zadnja raziskava, ki jo je izvedla družba GfK za podjetje Amway v okviru priprave svojega poročila Global Entrepreneurship Report, ki poteka  že več kot 9 let v 44 državah, je pokazala padec podjetniškega potenciala v Sloveniji.

Eden od najpomembnejših in presenetljivih rezultatov je 11% padec podjetniškega potenciala v starostni skupini od 35 do 49 let v primerjavi z lanskim letom. Razlog za to je mogoče najti v boljši gospodarski situaciji v državi, večji dostopnosti kreditov ter povečani potrebi po produktivnih in kakovostnih delavcih, ki jih najdemo prav v tej starostni skupini. Tisti že imajo določene izkušnje, vendar pa najpogosteje že imajo družino, so obremenjeni s krediti in so previdni glede negotovih podjetniških podvigov.

Rezultati raziskave, izvedene na vzorcu 1000 ljudi v starosti 15+. Tema letošnje raziskave je bila »Podjetništvo v spreminjajočem se delovnem okolju sodelujočih držav«.

Študija se je osredotočila na spreminjajoče se delovno okolje s poudarkom na naslednjem:
• »Prihodnost samozaposlovanja« – privede do zaključka o preferencah v odnosu do samozaposlovanja, kjer se je izkazalo, da obstaja tendenca povečanja samozaposlovanja v Sloveniji v naslednjih 5 letih.
• Dojemanje udeležencev do iskanja in pridobivanja kupcev – to so tudi ključne veščine za podjetnike, do katerih je 65 % anketirancev pokazalo pripravljenost za osebno iskanje in pridobivanje novih strank.

Raziskava je dodatno pokazala, da se ženske do podjetništva opredeljujejo bolj pozitivno kot moški, čeprav je njihov podjetniški potencial še vedno za 12 % nižji od potenciala pri moških. Razlaga tega rezultata je verjetno v tem, da so ženske v smislu izobraževanja in zaposlitvenih možnosti skoraj izenačene moškim, vendar pa so še vedno ohranjene tradicionalne vloge, ki jih imajo ženske v družini in družbi, kar jih verjetno ovira pri zagonu lastnega podjetja.

Več informacij