31. julij 2019 - »Najugodnejši ponudnik za izvajanje gradnje faze E2 najemnih stanovanj Novo Brdo v Ljubljani je Gorenjska gradbena družba, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje, d. d., s partnerjema Kolektor Koling inženiring, instalacije, proizvodnja, d. o. o., in GP KRK, d. d. Za izvajanje gradnje faze E3 pa je najugodnejši ponudnik CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., s partnerjem SGP Graditelj, d. d.,« je pojasnil mag. Črtomir Remec (naslovna fotografija), direktor Stanovanjskega sklada RS.

Znesek za fazo E2, kjer bo 307 najemnih stanovanj, je 35.667.892,86 evrov brez ddv, za fazo E3, kjer bo 166 najemnih in 25 oskrbovanih stanovanj, pa je izpogajanih 21.092.438,44 evrov brez ddv. Stanovanjski sklad RS je v konkurenčnem postopku s pogajanji skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) prejel končne ponudbe izvajalcev gradnje v soseski Novo Brdo. 

»Ponudbe so v zaključni fazi pregledovanja pred sprejemom odločitve o izboru. Če ne bo posebnosti, pričakujemo, da bo odločitev sprejeta in pravnomočna v sredini prihodnjega meseca,« je še povedal mag. Remec.

Predstavitev projekta soseske Novo Brdo.


Nazaj