Ljubljana, 31. julija 2019: Pivovarna Laško Union (PLU), ki je del skupine Heineken, je od julija letos proizvajalka brezalkoholnega piva Heineken 0.0. Podjetje je z dvomilijonsko investicijo uspešno zaključilo kvalifikacijo za proizvodnjo in polnjenje te vrste piva v Pivovarni Laško. PLU tako krepi svojo vlogo kot pomembno izvozno središče znotraj skupine Heineken. Hkrati podjetje v skladu s ponudbo brezalkoholnega piva uresničuje zavezo iz trajnostne strategije pri spodbujanju odgovornega pitja.

Pivovarna Laško Union je za vzpostavitev proizvodnje piva Heinekena 0.0, ki ne vsebuje alkohola, v svojem obratu v Laškem investirala dva milijona evrov. Po prvih testih proizvedene brezalkoholne različice v mesecu maju so rezultati analize vzorcev potrdili, da slovenski Heineken 0.0 ustreza predpisanemu globalnemu standardu skupine Heineken za proizvodnjo tega piva, zato je julija letos lahko stekla redna proizvodnja v Sloveniji.

Zooullis Mina, glavni direktor v Pivovarni Laško Union, je izpostavil pomembnost tega mejnika za podjetje in nadaljnje priložnosti za poslovno rast: »Proizvodnja Heinekena 0.0 v Sloveniji je izkaz zaupanja matične družbe Heineken in dokaz, da imamo v Pivovarni Laško Union potrebno znanje, veščine in tehnologijo za proizvodnjo piva, ki ustreza visokim standardom kakovosti. Z vidika skupine Heineken ima Slovenija strateški položaj. Načrtujemo, da bo količina proizvedenega piva Heineken 0.0 v Pivovarni Laško na letni ravni naraščala v skladu s povpraševanjem na domačem in izvoznih trgih.«   

Pivovarna Laško Union je v zadnjih treh letih (2016-2018) močno okrepila svojo izvozno usmerjenost. Podjetju se kot delu skupine Heineken iz leta v leto odpirajo novi trgi in novi prodajni kanali, prav tako podjetje širi portfelj izdelkov. S proizvodnjo Heinekena 0.0 Pivovarna Laško Union odslej oskrbuje Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Avgusta bo slovenski Heineken 0.0 na voljo še na italijanskem in bolgarskem trgu, kasneje pa tudi v Grčiji.

Prav tako v PLU opažajo, da povpraševanje po brezalkoholnih pijačah narašča. Kot družbeno odgovorno podjetje si v skladu z lastno trajnostno strategijo prizadevajo za odgovorno pitje, kar uresničujejo na dveh ravneh. Na eni strani ponujajo izdelke Izbira 0,0 %, torej pijače z manj ali brez alkohola, kot so denimo Heineken 0.0, Laško Malt in Union Radler. Hkrati spodbujajo potrošnike k odgovornemu pitju. V ta namen so v začetku julija letos v sodelovanju s partnerji – Gasilska Zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, AMZS in Olimpijski komite Slovenije - podpisali Zavezo za odgovorno pitje, s katero se zavezujejo za aktivno ozaveščanje javnosti o odgovornem pitju in za zmernost pri uživanju alkohola.


Nazaj