Ponovno zagotovljeni topli obroki za ranljive skupine, dostopni na prevzemnih mestih, doma ali na mestih siceršnjega druženja. Zavod Pod strehco postaja povezovalnica vseh, ki dajejo v ospredje trajnostno ravnanje v najširšem pomenu te besede. Pri bodočem delovanju bo pomembno partnerstvo s podjetji – donatorji, ki razumejo družbene potrebe s področja sociale ter podpirajo trajnostno naravnanost in krožne podjetniške zgodbe. »Juha« postaja nova valuta.

Dolgotrajen »lockdown« zaradi koronavirusa in negotovost glede prihodnosti sta v Zavodu Pod strehco pustila težke posledice. Uporabniki, predvsem so bili to ranljive skupine socialno ogroženih, so bili takrat primorani poiskati druge rešitve. V času zaprtja restavracij je za potrebno število toplih obrokov uspešno poskrbela Mestna občina Ljubljana prek šolskih kuhinj. Prostovoljci Zavoda Pod strehco so z zaprtjem restavracije ostali brez možnosti za delo in s tem tudi za tople obroke. Izkazalo se je, da po dveh letih nedelovanja po enakem poslovnem modelu tudi v bolj sproščenih zdravstvenih okoliščinah, zavod ne bo zmogel ponovnega zagona.

Novo vodstvo, Svet zavoda je marca 2022 za novo direktorico Zavoda Pod strehco imenoval Lenko Puh, socialno podjetnico in socialno inovatorko, je z novo ekipo pripravilo drugačen poslovni model, saj je bilo jasno, da zavod po starem modelu ne more uspešno poslovati. Zavod Pod strehco bo tako še naprej opravljal svoje socialno poslanstvo, vendar ne v obliki klasične restavracije, kot nekdaj. Ključne dejavnosti zavoda bodo:
- Organizacija različnih dejavnosti za ranljive skupine, gradnja vključujoče družbe, povezane z zagotavljanjem toplega obroka;
- Zagotavljanje toplih obrokov za socialno šibke, ki jih bodo uporabniki lahko dobili na lokacijah, kjer so zanje že sedaj organizirani programi druženja in druge socialne storitve; na dom - kot podpora strategiji dolgožive družbe, v kateri si prizadevamo, da ostanejo ranljive skupine čim dlje v svojem domačem okolju; lahko pa bodo obroke prevzeli na prevzemnih mestih. Ta del poslovanja bo urejen v sodelovanju z vsemi deležniki, ki so že aktivni na tem področju, s tem pa bo zavod nadaljeval z uresničevanjem pomembnega dela svojega poslanstva, ki je tudi v povezovanju humanitarnih organizacij. S tem bo urejanje upravičenosti do toplega obroka  izvedeno pravično, z dostojanstvom in s pomočjo širše humanitarne skupnosti.
- Zmanjševanje presežkov hrane in preobrazba le teh v novo dodano vrednost;
- Medgeneracijsko sodelovanje;
- Projektno sodelovanje s sorodnimi organizacijami trajnostnega in krožnega razmišljanja.

Zavod Pod strehco s ponovnim odprtjem postaja povezovalnica, stičišče različnih institucij, podjetij, socialnih kmetij, akademske in raziskovalne sfere in drugih deležnikov, ki dajejo v ospredje samooskrbo, pridelavo in predelavo hrane v lokalnem okolju, ekološki vidik, kratke logistične poti, ohranjanje biodiverzitete. Pa tudi trajnostno in krožno ravnanje brez odpadkov. Prav na področju trajnostnega delovanja, ekologije, krožnih zgodb, delovanja brez ogljičnega odtisa, sloni pomembna strateška usmeritev delovanja Zavoda Pod strehco.

Zavod bo torej odprt prostor za vse, ki so povezani v tej ideji. Uporabo prostora za srečanja, za strokovne posvete, za predstavitve, idejne sestanke, hekatone in vse druge storitve zavoda, bodo uporabniki plačevali v cenah za obroke. Denarna enota zavoda torej ne bo evro, temveč »topla juha«. Zato v Zavodu Pod strehco vabijo in pozivajo vse, ki v Ljubljani poznajo starejšega občana ali občanko, upokojenca, ki bi bil vesel zdrave juhe – da jih o tem obvestijo na info@podstrehco.si ali info@etri.si. Juho bodo podarili kot darilo, ne da bi pri tem preverjali upravičenost s stališča socialno - finančnega stanja. 

Seveda je pomembno, da zavodu ob tem stojijo ob strani tako pristojne institucije, Mestna občina Ljubljana, kot tudi gospodarstvo in zasebni podporniki. Donatorji, ki razumejo družbene potrebe s področja sociale, trajnostne in krožne naravnanosti, bodo pomemben partner pri delovanju Zavoda Pod strehco, a bodo v partnerstvu dobili tudi pomembno referenco, ki jo bodo lahko vključili v predstavitve svojega družbeno odgovornega delovanja.

Foto: Sašo Radej