Koncept skritih zmagovalcev je prvi opredelil in ga preučeval Hermann Simon, svetovno znani strokovnjak za strategijo, marketing in oblikovanje cen, ki na nemškem govornem področju velja za najvplivnejšega misleca po preminulem Petru Druckerju. Skriti zmagovalci so visoko inovativna in specializirana majhna in srednje velika podjetja, ki so v svojih nišah vodilna tudi v mednarodnem merilu. V letu 2011 so v raziskavi, ki sta jo pripravila IEDC in CEEMAN, odkrili, da ima Slovenija največje število Skritih zmagovalcev na milijon prebivalcev (sledila je Estonija). Enako se je izkazalo tudi v nadaljevanju raziskave, ki sta jo IEDC in CEEMAN izvedla v letih 2018 in 2019. To je za Slovenijo neverjeten uspeh.

Nadaljevanje raziskave ugotavlja tudi kaj se je zgodilo s Skritimi zmagovalci v CEE in Turčiji od leta 2011 do danes ter, kako se ta podjetja soočajo s trenutnimi poslovnimi izzivi. Novost te raziskave je, da je razširjena tudi na ostale CEE in SEE države, skupaj 22 držav (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Črna Gora, Estonija, Hrvaška, Kazahstan, Kosovo, Latvija, Litva, Madžarska, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Severna Makedonija, Slovaška, Slovenija, Turčija, Ukrajina).

Raziskavo, ki je potekala v letih 2018 in 2019, je izvedlo 66 raziskovalcev, ki so  preučevali 304 podjetij in med njimi identificirali 105 Skritih zmagovalcev. Od tega je 45 podjetij »starih« in kar 60 »novih« v primerjavi z letom 2011. Več kot 40 podjetij naj bi v naslednjih letih postalo Skriti zmagovalec. Največje število Skritih zmagovalcev imajo Poljska (11), Belorusija (10), Srbija (10), in Slovenija (10).

»Mednarodna raziskava o Skritih zmagovalcih je izjemna promocija inovativnosti v državah Srednje, Vhodne in Jugovzhodne Evrope in samih teh držav. Med njimi ima Slovenija posebno mesto!« je o rezultatih raziskave povedala prof. dr. Danica Purg, predsednica in dekanja IEDC – Poslovne šole Bled in CEEMAN.

Skriti zmagovalci v Sloveniji so: Akrapovič d.d., ATech Elektronika d.o.o., Cosylab, d. d., Control System Laboratory, DOMEL, d.o.o., EKWB d.o.o., NiceLabel - Euro Plus d.o.o., Hidria Holding d.o.o., Instrumentation Technologies d.d., POLYCOM Škofja Loka, d. o. o., Tajfun Planina.

»Ta raziskava ni pomembna samo z vidika identifikacije Skritih zmagovalcev in njihovih ključnih značilnosti, pač pa tudi z vidika razumevanja njihovih potreb po nadaljnjem razvoju. Z raziskavo smo namreč želeli dobiti vpogled v njihove potrebe z namenom, da bi lahko oblikovali priporočila za različne deležnike (visokošolske in finančne institucije, vlade in ostalo podporno infrastrukturo). Priporočila in njihove zgodbe o uspehu bodo objavljene v knjigi, ki jo bo naslednje leto izdala nemška založba Springer.« je o raziskavi povedala dr. Alenka Braček Lalić, prodekanja za raziskave na IEDC-Poslovni šoli Bled, Fakulteti za podiplomski študij managementa in vodja raziskave. 

Skriti zmagovalci (po nemškem avtorju istoimenske knjige Hermannu Simonu) so mala in srednja podjetja, ki so najbolj inovativna v svoji tržni niši na svetu ali vsaj v Evropi. Običajno jih vodi lider, ki je sam strokovnjak za področje, na katerem se je razvilo podjetje, in na delovnem mestu ustvarja vzdušje, ki visoko motivira ljudi, da z gorečnostjo prispevajo k njegovi rasti. Podjetja, ki si zaslužijo naziv skriti zmagovalci, so javnosti pogosto neznana, saj navadno delajo v B2B, zanima jih širše okolje, ne samo lastna organizacija in dobiček. Delujejo mednarodno, zaposlujejo tudi najboljše strokovnjake iz tujine in so serijski inovatorji, kar pomeni, da se lahko pohvalijo s tako velikim številom izumov, da jih včasih niti ne utegnejo sproti patentirati.

IEDC-Poslovna šola Bled, ki je bila ustanovljena pred 33 leti kot prva poslovna šola te vrste v srednji in vzhodni Evropi, je ena vodilnih mednarodnih institucij za razvoj menedžmenta v Evropi. Z zagotavljanjem inovativnega pristopa na področju razvoja menedžmenta slovenske in tuje voditelje ter poslovneže spodbuja k osvajanju znanj o novih in ustvarjalnejših načinih pri soočanju z izzivi vodenja.

CEEMAN je mednarodna ustanova za razvoj managementa, ki je bila ustanovljena leta 1993 z namenom dvigniti kvaliteto razvoja managementa v srednji in vzhodni Evropi. Danes je CEEMAN globalna mreža, ki skrbi za kvalitetno izobrazbo in inovacije na področju managementa. Združuje preko 220 članov iz 55 držav iz Evrope, Severne in Latinske Amerike, Afrike in Azije.

Na fotografiji (sredina) sta: dr. Alenka Braček Lalić in prof. dr. Danica Purg


Nazaj