Ljubljana, 6. junij – IKEA, švedski maloprodajni ponudnik pohištvenih in ostalih izdelkov za opremo doma, je 4. junija v skladu s spremenjeno slovensko gradbeno zakonodajo, ki je v veljavo stopila s 1. junijem 2018, podala vlogo za spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Ljubljana.

To je storila z namenom pospešiti gradnjo svoje prve trgovine v Sloveniji, ki bo stala v nakupovalnem središču BTC City v Ljubljani. IKEA bo do sredine junija predložila vso potrebno tehnično dokumentacijo in tako sprožila revizijski postopek. Družba IKEA se veseli skupnega dela z mestnimi oblastmi pri spremembi OPN, ki naj bi premostila še vedno odprto vprašanje razlastitve zemljišča in omogočila pridobitev potrebnih dovoljenj, kar bi omogočilo začetek gradnje ljubljanske trgovine v letu 2019.

Družba IKEA je na začetek gradnje prve trgovine v Sloveniji pripravljena že vse od septembra 2017, ko je izbrala vse glavne izvajalce del. Izdelano ima tudi že vso potrebno projektno dokumentacijo in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj načrtuje takoj, ko bodo to dovoljevali pogoji.

www.IKEA.com

Foto: André Grohe / IKEA Deutschland GmbH & Co. KG