29. junij 2018 - Pod okriljem mednarodne ustanove za razvoj managementa CEEMAN se je včeraj zaključilo izobraževanje IMTA-International Management Teachers Academy. V okviru slednjega se je v 19. izvedbi akademije izobraževalo 28 profesorjev iz Belorusije, Češke, Egipta, Finske, Francije, Gruzije, Kitajske, Latvije, Poljske, Rusije, Slovenije, Srbije, Švedske, Švice in Ukrajine, ki so nadgradili svoje predavateljske sposobnosti, učne metode in gradivo za poslovno izobraževanje.

Mednarodna akademija za izobraževanje profesorjev managementa (IMTA), ki vsako leto poteka na Bledu, je usmerjena v  obravnavanje specifičnih potreb po pedagoškem razvoju na področju managementa in vodenja v tranzicijskih državah in hitro rastočih gospodarstvih. Splošni cilj programa je izboljšati sposobnosti predavateljev in profesorjev in njihove zmožnosti, da se učinkovito odzovejo na potrebe izobraževanja, ki jih narekuje kompleksno okolje. IMTA, na kateri predavajo profesorji iz znanih managerskih šol po svetu, predstavlja najpomembnejši evropski program razvoja učiteljev managementa.

Skupaj z letošnjimi udeleženci bo imelo izobraževanje IMTA že 623 diplomantov iz 165 različnih univerz in poslovnih šol v 51 državah po svetu. Mreža diplomantov predstavlja pomembno osnovo za nadaljnji razvoj in mednarodno sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami.

 »Poslovno izobraževanje potrebuje nove učne in inovativne metode. Visokošolske institucije morajo spodbuditi študente in prilagoditi študijske programe, da dosežejo potrebne veščine v realnih situacijah, v poslovnem svetu in podjetjih. Treba se je vrniti h koreninam relevantnega izobraževanja. IMTA je ustvarjalni odgovor na naraščajočo potrebo po kakovostnem izobraževanju na področju managementa. Ta inovativni program je namenjen razvoju nove generacije profesorjev, ki  bodo vzgajali nove generacije učinkovitih in odgovornih voditeljev,« je poudarila prof. dr. Danica Purg, predsednica združenja CEEMAN in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled.

Več informacij