Podatki o industrijski proizvodnji v mesecu aprilu 2021 so bili nad našimi pričakovanji. Aprila je bila industrijska proizvodnja (rudarstvo, predelovalne dejavnosti in oskrba z energenti) medletno višja za 36 % (naša pričakovanja: +24 %), v prvih štirih mesecih kar za 11 %, k čemer je ugodno prispevala tudi revizija (popravek podatkov navzgor za predhodne mesece). V tem obdobju je bila v rudarstvu nižja za 5,6 % (manjši izkop premoga v Premogovniku Velenje), v energetiki nižja za 1 %, v predelovalnih dejavnosti pa višja za 12 %. Naša ocena za celo leto je 5-odstotna rast industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, medtem ko je konsenz neodvisnih analitikov 7 % (maj 2021, Consensus Economics), v naslednjem letu pa 4,7 % (naša ocena: +3 %).

Podatki o prodaji po dejavnostih v prvih štirih mesecih kažejo (podatki o farmaciji so zaupni), da so bili prihodki višji kot v enakem obdobju leta 2019 v proizvodnji drugih vozil in plovil (+16 %), proizvodnji električnih naprav (+12 %), računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (+9 %),  izdelkov iz gume in plastičnih mas (+9 %), proizvodnji drugih strojev in naprav (+8 %), obdelavi in predelavi lesa (+7 %), proizvodnji kovinskih izdelkov (+6 %), proizvodnji kemikalij (+5 %), proizvodnji pohištva (+5 %) ter še v štirih dejavnostih. V devetih dejavnostih je bila prodaje še nižja, od tega najbolj v proizvodnji usnja in usnjenih izdelkov (-37 %, ukinitev dela proizvodnje v Sloveniji), proizvodnji motornih vozil (-11 %) in proizvodnji oblačil (-10 %). Zaradi omejenega delovanja turističnih obratov je bila prodaja še vedno nižja v proizvodnji pijač (-5 %), negativno pa preseneča tudi padec prodaje v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (-6 %), kamor spadajo večji proizvajalci toplotne izolacije in gradbenega materiala za vgradnjo.

Več informacij je na povezavi.


Nazaj