21. junij 2018 - Na dogajanje v Murski Soboti in Pomurskih lekarnah so se odzvali v Sindikatu farmacevtov Slovenije (Sifarm). Odločno nasprotujejo občinskemu poskusu uničenja obstoječega Javnega zavoda Pomurske lekarne in ustanovitve novega javnega zavoda, ki bi na istem geografskem območju deloval ob obstoječem in dobro delujočem trenutnim Javnim zavodom Pomurske lekarne. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je namreč na zadnji seji obravnaval odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Murska Sobota.

»Tu ne gre več le za nasprotovanje občine direktorju, ampak je pod vprašaj postavljeno neovirano delovanje celega javnega zavoda, ki zaposluje 94 ljudi. Odlok Mestne občine Murska Sobota vodi v razgrajevanje Pomurskih lekarn kot regijskega zavoda. Gre za željo po izčrpavanju zavoda,« opozarja predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije (Sifarm) Damir Domjan. V okviru Javnega zavoda Pomurske lekarne poleg petih lekarn na območju mestne občine Murska Sobota deluje v regiji še deset lekarn in 13 zasebnih lekarn s koncesijo. Oddelitev dela javnega zavoda oziroma ustanovitev novega bi negativno vplivala na delovna mesta v regiji in poslabšala preskrbo z zdravili, kar je osnovno lekarniško poslanstvo.

Iz vrst Mestne občine Murska Sobota prihajajo tako laži kot tudi zavajanja javnosti. Sindikat se zato čuti odgovornega stopiti v bran javnemu interesu, kar tudi sicer opravljajo farmacevti v okviru javne lekarniške dejavnosti, in se zoperstaviti navedbam. Predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije Damir Domjan opozarja, da je zavajanje javnosti trditev, da bi Javni zavod Pomurske lekarne lahko izvajal javna naročila zdravil. Laž je, da to vsi ostali javni lekarniški zavodi delajo. Tudi to ne drži, da bi cene zdravil z izvajanjem javnih naročil bile nižje, kot je na javni 29. seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota izjavil župan Aleksander Jevšek. Cene zdravil so določene s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je hkrati tudi njihov plačnik. Lekarne, ki morajo zagotavljati nemoteno preskrbo z zdravili za paciente, vpliva na določanje cen zdravil nimajo.

Več informacij

Foto: ABDA