V okviru projekta potekajo aktivnosti izmenjave izkušenj in znanj na področju energetskega upravljanja v javnem sektorju med 9 evropskimi regijami. Preko njih želimo dokazati, da lahko s spremljanjem prihrankov zagotovimo finančnim inštitucijam dovolj informacij glede koristnosti in prednostih dolgoročnih naložb v upravljanje z energijo.

V ta namen že od meseca novembra 2017 potekajo študijski obiski na področju vseh 9 evropskih regijah. Študijski ogledi obiskovalcem omogočijo, da obiščejo izbrani primer dobre prakse ter o njem prejmejo čim več znanja in informacij, ki jim bodo v pomoč pri prenosu.

Prvi študijski obisk je potekal v mestih Lorient in Rennes v Franciji. Sledili so mu študijski ogledi v Mariboru (Slovenija), Mazoviji (Poljska), Kalmarju (Švedska), Corku (Irska), Magdeburgu (Nemčija), Santanderju (Španija), Almadi (Portugalska) in Firencah (Italija).

Udeležencem študijskih obiskov v vseh teh mestih so različni strokovnjaki predstavili primere dobrih praks na način, da so bili o različnih razvitih sistemih in orodjih tudi tehnično in strokovno poučeni. Udeleženci so si izmenjali številne informacije, izkušnje in analize pridobljenih rezultatov na področju rabe energije povezane z energetskim in finančnim spremljanjem.

S pridobljenim novim znanjem, idejami in izmenjavo izkušenj na vseh študijskih obiskih so bili udeleženci zelo zadovoljni. Študijski ogledi bodo partnerjem v pomoč pri izboljšanju posameznih partnerskih politik.

Partnerji bodo sedaj pričeli s pripravo Akcijskih načrtov. Pri tem pa jim bosta v pomoč še dve tehnični delavnici. Projektni partner iz Almade (Portugalska) pripravlja delavnico na temo energetskega upravljanja ter projektni partner iz Saxony-Anhalt (Nemčija) na temo financiranja energetskih projektov.

Spremljajte naše rešitve, ideje in primere dobrih praks na področju energetskega upravljanja v javnem sektorju! Več podrobnosti o vseh študijskih obiskih si lahko preberete na spletni strani projekta.

Več informacij