IEDC-Poslovna šola Bled in inštitut WISE sta v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom in Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije v četrtek, 6. junija 2019 organizirala tradicionalno mednarodno konferenco »Trendi na področju družbene odgovornosti – JAZ, MI, VSI«.

"Jaz, mi, vsi - danes  naslavljamo izzive v prehajanju med temi tremi ravnmi, ki že vsaka zase predstavljajo svoj izziv," je Aleš Kranjc Kušlan, direktor Inštituta Ekvilib najavil začetek konference. Skozi dialoge med različnimi posamezniki, ki poskušajo vplivati na trenutni družbeno ekonomski sistem so udeleženci konference spoznavali dobre zgodbe in pomembnost akcije tako posameznikov kot globalne skupnosti na področju družbene odgovornosti.

Podjetja s svojo naravnanostjo ključno vplivajo na nujne spremembe na tem področju. Matej Feguš, direktor podjetja Doner d.o.o., ki je uvedel 6-urni delovnik z enako visoko plačo in plačanimi prispevki v svojem podjetju in s tem postavil nove smernice in odprl vprašanja pomembnosti vrednot v podjetju je povedal: »Zmagovalec je vedno obkrožen z depresivnimi poraženci. Ali ne bi bili boljši, če bi imeli okoli sebe srečne ljudi? Nihče si ne želi krvave revolucije. Rešitve obstajajo, odvisno je le, če zahtevamo, da se te stvari spremenijo. Bodimo aktivni, če nismo aktivni, smetimo.«    

Prof. dr. Danica Purg, direktorica in predsednica IEDC-Poslovne šole Bled je predstavila nekaj pobud »IEDC je na področju družbene odgovornosti ena izmed najbolj inovativnih poslovnih šol v svetovnem merilu. Lansko leto smo ustanovili WISE inštitut, katerega ustanovna partnerja sta tudi NLB in Luka Koper. Že letos oktobra bomo v sodelovanju z AOM gostili največjo akademsko konferenco s področja trajnostnega razvoja – Responsible Leadership in Rising Economies. «.

Uroš Ačko iz SID banke je predstavil njihovo zeleno obveznico, Živa Lopatič iz Pravične trgovine 3MUHE pa je govorila o konceptu »odrast- degrowth«, ki nas opominja, da neskončna rast na končnem planetu ni niti trajnostna niti zaželena. Ker se vsaka iniciativa prične pri posamezniku, so pobudniki akcij Rok Rozman (pobudnik akcije Balkan Rivers Tours), Mladi za podnebno pravičnost,  Jan Bizjak (Infrastruktura Bled, Garden Village) in drugi ključna inspiracija in vzor vsem nam.  

Spremembe in akcija so nujni: »Imamo popoln nadzor nad svojim vedenjem in z njim lahko vplivamo na druge. Če spremenimo svojega, lahko spremenimo tudi drugega!" so bile zaključne misli Natashe Lazareski iz podjetja PsyFlex iz Avstralije. 

Opis fotografije (od leve proti desni): Natasa Lazareski, Aleš Kranjc Kušlan, Sonja Klopčič, Miha Blažič, Danica Purg, Matej Fegus

Foto: IEDC-Poslovna šola Bled


Nazaj