Dol pri Ljubljani, 17. maj 2018: Družba JUB je v maju v Dolu pri Ljubljani gostila kosovsko delegacijo, ki se je v prostorih JUB Akademije udeležila tudi posveta o trajnostni gradnji in energijski učinkovitosti stavb. Na Kosovu nameravajo v okviru ministrstva za gospodarstvo v naslednjih letih intenzivirati naložbene aktivnosti v energetsko učinkovito trajnostno gradnjo in prenovo objektov, načrtovane investicije pa bodo realizirali v okviru finančnih mehanizmov s podporo Svetovne banke za obnovo in razvoj.

Na srečanje z najvišjimi predstavniki kosovske Agencije za energetsko učinkovitost ter inženirji, ki vodijo projekt v okviru Svetovne banke, je družba JUB povabila tudi ključne slovenske strokovnjake s področja gradbeništva iz vrst vladnih služb, strokovnih institucij in Eko sklada. Na posvetu so jim predstavili slovensko gradbeno zakonodajo in sistemske rešitve za učinkovito rabo energije v stavbah, vključno z gradbeno-tehničnimi predpisi, sistemom certificiranja stavb in nadzora nad gradnjo. Družba JUB jim je ob tej priložnosti predstavila še svoje inovativne, visokotehnološke ter energijsko učinkovite rešitve, ki jih kot ugledni proizvajalec fasadnih sistemov JUBIZOL in nizkoenergijskih hiš JUBHome ponuja na slovenskem tržišču, ogledali pa so si tudi proizvodnjo izolativnega polistirena EPS, Tehnološko raziskovalni center ter JUB Design Studio.

''Kosovska delegacija je Slovenijo obiskala na pobudo naše hčerinske družbe JUB Kosovo, ki pozorno sledi investicijskim razvojnim načrtom v regiji, tesno povezanimi z energijsko učinkovito trajnostno gradnjo in sanacijo obstoječih objektov,'' pojasnjuje Sašo Kokalj, predsednik uprave družbe JUB. ''V prihodnjih letih se bo kosovsko ministrstvo za gospodarstvo lotilo gradnje ali prenove 140 javnih objektov, v projekt pa bodo s podporo Svetovne banke vložili okoli 100 milijonov evrov. Izkušnje, ki smo jih podjetja v Sloveniji pridobila v zadnjih dveh desetletjih in so povezana s trajnostno gradnjo, inovativnimi materiali, predpisi, merili in standardizacijo, bodo izjemno koristila tudi kosovskim investitorjem, zato jih želi kosovska agencija za energetsko učinkovitost optimalno implementirati v dejavnosti gradbeništva, s tem pa tudi dosegati želene cilje ob uresničevanju energetskih zahtev evropskega trga.''

V prostorih JUB Akademije se je energetskega posveta udeležilo več slovenskih strokovnjakov, ki so gostom iz Kosova predstavili sistemske rešitve in kriterije, ki jih za energijsko učinkovitost stavb predvideva naša zakonodaja, direktor Eko sklada, mag. Hinko Šolinc, pa jim je podrobno predstavil tudi načine in kriterije financiranja subvencionirane prenove individualnih bivalnih objektov. ''Na tem  posvetu smo jim s strokovnimi predstavitvami in številnimi koristnimi nasveti skušali čim bolj približati naše izkušnje, da bi projekt, ki se ga lotevajo, čim bolj uspešno tudi realizirali,'' je poudaril mag. Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije.

Predstavnika slovenskega Gradbenega inštituta ZRMK, Marjana Šijanec Zavrl, vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, in vodja dejavnosti Miha Tomšič, sta udeležencem iz Kosova predstavila slovenske tehnične predpise s področja graditve objektov in učinkovite rabe energije v stavbah. ''Na GI ZRMK se strokovnjaki poglobljeno ukvarjamo z učinkovito rabo energije ter s prenosom EU direktiv za energetsko sanacijo stavb v slovenski prostor, pa tudi s trajnostno gradnjo,'' je pojasnila Marjana Šijanec Zavrl, ''zato smo jim predstavili tudi predloge in možnosti, kako ustrezno oblikovati merila za trajnostno gradnjo ter kako jih povezati z izzivom energetske sanacije stavb in gradnjo visoko energijsko učinkovitih objektov.''

Miha Tomšič, ki se je v svojem predavanju dotaknil kriterijev za trajnostno gradnjo z vidika okolja, je poudaril, da bo sistem strateške trajnostne gradnje in energijske učinkovitosti uspešen le, če ga bodo v praksi tudi pravilno implementirali in za številne vgrajene komponente uvedli ustrezen sistem nadzora kakovosti.

''Na primeru stavbnega pohištva sem jim skušal pojasniti, kako pomembna je pravilna in strokovna vgradnja posameznih elementov v objekte in kako pomembno je, da gradnjo izvajajo v gradbeništvu ustrezno usposobljeni kadri. Usposabljanja izvajalcev pri proizvajalcih trajnostnih gradbenih materialov in sistemskih rešitev, kot je JUB, so zato izjemno pomembna in bi jih morali še intenzivirati. Sodelovanje z JUB Akademijo je za naš inštitut zato že stalnica in ga bomo krepili tudi v prihodnje.''

Saša Galonja, vodja Sektorja za graditev, ki deluje v okviru Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, je kolegom iz Kosova predstavil razvoj in obstoječe stanje slovenskega sistema za učinkovito rabo energije z vidika gradbeno tehničnih predpisov in certificiranja stavb: ''Najbolj jih je zanimalo, kakšna merila uporabljamo za trajnostno in energetsko učinkovito gradnjo ter kako učinkovit je pri nas nadzor nad gradnjo. Priporočili smo jim, naj svoje delovanje prvenstveno usmerijo v pomoč investitorjem in projektantom, ki bodo zaradi prihrankov pri energiji še bolj motivirani za gradnjo bolj kakovostnih objektov.''

Opis prve fotografije: Kosovska delegacija v JUB Akademiji: Fakete Pasha, direktorica JUB Kosovo, Naim Bujupi,  direktor projekta za energetsko učinkovitost pri Svetovni banki, Arsim Kuliqi, direktor  Agencije za energetsko učinkovitost v okviru kosovskega ministrstva za gospodarstvo, in Driton Hyseni, inženir projekta.

Več informacij

Foto: arhiv JUB