»Z novo celostno grafično podobo bomo na simbolični ravni potrošnikom ponudili tisto, kar od nas pričakujejo. Ker njihova pričakovanja dobro poznamo, jim bomo zagotovili kakovostne, zdrave izdelke, pripravljene po tradicionalno dobrih in preverjenih receptih. Vsem, ki si to želijo, bomo pričarali občutek domačnosti. Permanentno bomo sledili novostim na našem področju in sledili prehrambenim trendom, hkrati pa bomo sami uveljavljali novosti, v katerih bomo videli perspektivo. Naši cilji pa s tem še ne bodo izpolnjeni. V naši viziji je Klasje zavezano ne samo izpolnjevanju pričakovanj potrošnikov, ampak želimo ta pričakovanja presegati. Pri tem bomo gradili na spoštovanju vseh meril kakovostne hrane, pripravljene za uživanje v toplini doma ali v drugih prijetnih okoljih,« je prepričan Matjaž Pavčič, predsednik uprave Klasja. Preko nove celostne grafične podobe bo Klasje uveljavljalo lastno korporativno identiteto in načrtno izgrajevalo svoj ugled in prepoznavnost med potrošniki, sodelavci in poslovnimi partnerji. Drug pomemben element na poti do izpolnitve vizije, ki Klasje prepoznava kot osrednjo pekarsko družbo v centralni Sloveniji, je sodelovanje z že uveljavljenimi in uglednimi podjetji in blagovnimi znamkami. Tako si v Klasju veliko obetajo od novega partnerstva z italijansko Barillo. Po šestmesečnem dogovarjanju in usklajevanju so zdaj podpisali večletno pogodbo o izdelavi snack proizvodov pod blagovno znamko Barilla. V Klasju imajo vsa potrebna znanja in skoraj vse surovine, ki so potrebne za proizvodnjo tega programa. Pri proizvodnji bodo uporabljali surovine slovenskega porekla. Pogodba je ekskluzivna, vsi izdelki iz tega programa so namenjeni samo blagovni znamki Barilla, ki bo izdelke najprej tržila v Italiji, kasneje pa še na drugih trgih. »Naš cilj je, da s popolno racionalizacijo poslovanja, prenovljeno celostno grafično podobo in partnerstvom z uglednimi podjetji, med katerimi so tudi Barilla, Hahne, Cerbona, nadaljujemo uspešen potek prestrukturiranja, ohranimo dolgoročno stabilnost družbe ter tako uresničimo svojo vizijo,« poudarja Matjaž Pavčič.
Nazaj