Program sanacije in celostne ozdravitve tako poteka že nekaj mesecev. Prenehali so s peko kruha na 14 lokacijah in jo skoncentrirali na sedanjih 8. Kapaciteta peke se je ob tej koncentraciji močno povečala. Načrtujejo, da bodo z racionalizacijo pekarskih obratov, koncentracijo proizvodnje in ukinitvijo neperspektivnih programov v 12 mesecih privarčevali 66 milijonov SIT. Prihodke iz dezinvestiranja in odprodaje nezanimivih lokacij namenjajo izključno za posodobitev tehnologije ter procesov za zagotavljanje ekonomike poslovanja. Ponovno so usposobili centralno celjsko pekarno in s tem nadomestili prej bolj razpršeno peko. S tem so racionalizirali transportne in vzdrževalne stroške, izdatno prihranili in izboljšali ponudbo. Racionalizacija pa predstavlja enega od temeljev sanacijskega programa tudi vnaprej.

Rezultati poslovanja v prvem četrtletju letošnjega leta in njihova primerjava z rezultati prvega četrtletja poslovnega leta 2001 pokažejo, da se je izguba iz rednega poslovanja zmanjšala iz lanskih 93.500.000,00 SIT na letošnjih 35.123.000,00 SIT. Celotna izguba v primerjavi istih obdobij se je iz 124.504.000,00 SIT zmanjšala na 58.000.000,00 SIT. "Razlog izrazitega izboljšanja poslovnih rezultatov je v selekcioniranju in izločitvi nerentabilnih prodajnih programov. Izločili smo izdelke, ki niso iz našega proizvodnega programa in se sedaj bolj usmerjamo na prodajo lastnih proizvodov. Drug pomemben razlog je v koncentraciji proizvodnje, kar je prispevalo k večji kakovosti, poenostavljanju proizvodnje in izboljšanju njene produktivnosti", pojasnjuje Matjaž Pavčič, predsednik uprave Klasja Celje, d.d.

Vodstvo Klasja si ves čas prizadeva, da vse ukrepe sprejme v soglasju z reprezentativnimi sindikati in svetom delavcev. V aprilu so tako s Sindikatom pekov Slovenije ter Sindikatom kmetijstva in živilske industrije Slovenije dosegli dogovor o začasnem znižanju plač za 12% za dobo treh mesecev z možnostjo podaljšanja.

"Zelo dobro se zavedamo, da sta uspeh sanacijskega programa in realizacija vizije Klasja odvisna predvsem od naših sodelavk in sodelavcev. O vseh spremembah, pomembnih za poslovno uspešnost Klasja, želimo doseči največje možno soglasje s predstavniki delavcev. Od zavezanosti in predanosti skupnim ciljem je odvisna naša uspešnost in učinkovitost. Da je ta velika, dokazuje nedavni dogodek popravila pakirnega stroja v rekordno kratkem času. Zahtevno operacijo dobave rezervnega dela iz Nemčije in njegove zamenjave so naši sodelavci izvedli v 50 urah od zaustavitve do ponovnega zagona proizvodnje. Vsem, ki so pri tem sodelovali, iskreno čestitam in se zahvaljujem v imenu vseh sodelavk in sodelavcev Klasja", je poudaril Matjaž Pavčič.

Načrti za leto 2002 so tako usmerjeni v nadaljevanje in uvajanje novih organizacijskih prijemov v proizvodnem procesu, k dvigu produktivnosti, povečanju prilagodljivosti zahtevam in pričakovanjem potrošnikov, poostrenemu nadzoru nad stroški ter okrepitvi komunikacije v podjetju, s poslovnimi partnerji in kupci. Nadaljevali bodo s procesi koncentracije proizvodnih zmogljivosti, tehnološko posodobitvijo večjih delovnih enot, centralizacijo organizacijske strukture.

V Klasju Celje se zavedajo, da je njihova dolgoročna uspešnost odvisna od obsega in kvalitete kroga partnerstev, ki jim jih bo uspelo skleniti in zadržati. Veliko si obetajo od nedavno sklenjenega partnerstva z italijansko Barillo, s katero so podpisali večletno pogodbo o izdelavi snack proizvodov. Zavezali so se, da bodo krog svojih poslovnih partnerjev širili in krepili tudi v prihodnje. Partnerske odnose s sodelavci pa bodo krepili tudi z internim časopisom, ki bo izšel še ta mesec. Skrbel bo za seznanjanje zaposlenih z vsemi pomembnimi dogodki in jim tako pomagal pri premagovanju delovnih naporov.


Nazaj