Hitre spremembe in negotovosti, s katerimi se danes soočajo managerji, zahtevajo nove poslovne modele ter hkrati narekujejo zahtevo po inovativnem in ustvarjalnem ter fleksibilnem razmišljanju.

Odgovor na vprašanje, katere so najpomembnejše razvojne potrebe managementa, bodo iskali v petek, 15. junija, in soboto, 16. junija, na konferenci, ki jo organizira IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa v sodelovanju z mednarodno ustanovo za razvoj menedžmenta CEEMAN in partnerstvom Lead4Skills. Konferenca bo v prostorih IEDC-Poslovne šole Bled (Prešernova cesta 33, 4260 Bled). Glavni govorci bodo ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, direktor Hidrie Holdinga dr. Iztok Seljak in prodekanja za raziskave na IEDC-Poslovni šoli Bled, ki se lahko pohvali z zavidanja vredno statistiko 85 tisoč udeležencev iz več kot 90 držav, dr. Alenka Braček Lalić.

Razpravljali bodo o različnih vprašanjih in smernicah za razvoj managementa v prihodnosti. Konferenca, ki bo združila številne strokovnjake, podjetnike, javne uslužbence in študente iz regije CEE, bo služila kot podlaga za nadaljnjo razpravo o trendih v managementu in izobraževanju ter obravnavo potreb poslovnega sveta v dobi četrte industrijske revolucije. Izpostavljene bodo manjkajoče povezave med razvojnimi potrebami in visokošolskimi institucijami. Na konferenci bodo predstavljeni najnovejši rezultati raziskave z naslovom “Gospodarstvo in družba – kako narediti poslovno izobraževanje relevantno za 21. stoletje”, ki se je izvajala v 11 državah. Namen raziskave je bil ugotoviti, kateri so tisti poslovni izzivi, s katerimi se srečujejo podjetja v današnjem času.

IEDC-Poslovna šola Bled, ki je bila ustanovljena pred 32 leti kot prva poslovna šola te vrste v srednji in vzhodni Evropi, je ena vodilnih mednarodnih institucij za razvoj menedžmenta v Evropi. Z zagotavljanjem inovativnega pristopa na področju razvoja menedžmenta slovenske in tuje voditelje ter poslovneže spodbuja k osvajanju znanj o novih in ustvarjalnejših načinih pri soočanju z izzivi vodenja.

CEEMAN je mednarodna ustanova za razvoj managementa, ki je bila ustanovljena leta 1993 z namenom dvigniti kvaliteto razvoja managementa v srednji in vzhodni Evropi. Danes je CEEMAN globalna mreža, ki skrbi za kvalitetno izobrazbo in inovacije na področju managementa. Združuje preko 220 članov iz 55 držav iz Evrope, Severne in Latinske Amerike, Afrike in Azije.

Več informacij