Kaj storiti, da bo naša prihodnost bolj trajnostno naravnana? Tako so se vprašali v Zelenem inkubatorju podjetja Procesni inženiring in v odgovoru stavijo na mlade. Vabijo raziskovalce, študente, pa tudi druge z gorečo željo, ponuditi pravi odgovor na uvodno vprašanje, da se s svojo idejo, projektom, morda že opravljeno raziskavo ali razvitim produktom prijavijo na natečaj Krasni novi svet.

Medtem, ko celotna družba razpravlja o »novi realnosti« in se zdi, da se ključni odločevalci zapletajo v debate o krivcih in kratkoročnih ukrepih za to ali drugo interesno skupino, se bo v okviru projekta Zeleni Inkubator to poletje pod okriljem uglednega celjskega podjetja Procesni inženiring d. o. o. zbralo približno 30 slovenskih ustvarjalcev mlajše generacije, ki bodo skušali ponuditi bolj daljnosežen pogled na stanje družbe in konkretne načrte, kako se odzvati na trenutne izzive. Najboljši idejni predlog bo nagrajen s 3000 evri, tisti, ki bodo strokovno komisijo najbolj prepričali, pa bodo prejeli tudi štipendijo.

Organizatorje tega ambicioznega in aktualnega projekta, katerega namen je ustvariti pogoje za resnično konstruktivno razpravo o prihodnosti in izzivih naše družbe – s tistimi, ki ju bodo dejansko soustvarjali – zanima, kako prihodnost vidi izbrana skupina najbolj prodornih mladih raziskovalcev, umetnikov, inovatorjev, inženirjev in vizionarjev, ki so stari od 18 do vključno 26 let. Zanima jih tudi, kaj se zgodi, če jim zastavimo izziv, naj ponudijo konkretne ideje in projekte, da bo naša skupna prihodnost bolj trajnostno naravnana in manj odvisna od kratkovidnih dejanj, ki lahko našo družbo v prihodnosti drago stanejo.

Krasni novi svet
Iztočnico za razmišljanje o prihodnosti so organizatorji vseslovenskega natečaja našli v romanu Aldousa Huxleya Krasni novi svet, ki tehnološki in družbeni razvoj človeštva vidi kot krasen napredek, a hkrati pretanjeno opozarja, da spremembe niso nikoli brez posledic. Vprašanja trajnosti družbe, okoljskih sprememb, vlaganja v skupne dobrine in skrb za dostojno kakovost življenja, morajo biti v ospredju vsake odločitve – še zlasti v teh časih.

S spletnim natečajem tako vabijo vse tiste mlade, ki v okviru svojega raziskovalnega, inženirskega, umetniškega ali drugega ustvarjanja, ki na kakršen koli način posegajo na področje prihodnosti družbe, naj svoja dela, konkretne projekte ali samo ideje na papirju, prijavijo do vključno 21. avgusta. Najbolj izstopajoče posameznice in posameznike bodo povabili na druženje 28. avgusta v osrčje pohorskih gozdov, kjer bodo imeli možnost in priložnost sodelovati v konstruktivni razpravi o konkretnih korakih, ki jih lahko naredi mlada generacija za bolj odgovoren in bolj trajnosten jutri.

Vodja projekta, ugledna slovenska pesnica in politologinja dr. Glorjana Veber, povzema pričakovanja organizatorjev: »Modrost je sposobnost razumevanja tistega, kar je bilo in predvidevanja tistega, kar bo. V javnem diskurzu trenutnih odločevalcev tega ne vidimo, saj žal zasledujejo kratkoročne cilje in se zapletajo z nepomembno ideologijo.« Dodaja še, da organizatorji »prek natečaja nameravamo zbrati skupino najbolj prodornih mladih ustvarjalcev, tistih za katere smo prepričani, da bodo že kmalu soodločali o naši prihodnosti, ter z njimi izpeljati tehtno razpravo o dolgoročnem zelenem položaju naše družbe.«

Špela Jernejc, direktorica podjetja Procesni inženiring, poudarja: »Danes je približno sto svetovnih korporacij odgovornih za več kot 70 odstotkov emisij, ki škodujejo naravi.  Poslanstvo našega podjetja je reševanje teh težav. Doma in v tujini, trenutno pa imamo odprte projekte predvsem v Franciji, Italiji in Nemčiji. Delamo za korporacije, ki imajo izpostave po vsem svetu, tudi v Sloveniji. To počnemo z interdisciplinarnim inovativnim tehnološkim postopkom rekonstrukcije in izgradnje ustreznih, okolju prijaznih sistemov tako, da vrnemo presežek iz odpadnih snovi nazaj v tehnološki proces. Na ta način industrijski obrati privarčujejo od 30.000 do milijon evrov na leto, najpomembneje pa je, da so naše rešitve trajnostne, ekonomične, varne in omogočamo hitro integracijo novega procesa v proizvodnjo. Vsak projekt je specifičen in unikaten, nemalokrat z rešitvami nemogoče spreminjamo v mogoče. Tudi zato smo idejo o Zelenem inkubatorju z veseljem podprli.«

Zeleni inkubator
Organizatorji projekta so prepričani, da bodo z mladinskim ustvarjalnim natečajem odprli prostor za konstruktiven razmislek, iz njega pa bodo gotovo izšli konkretni predlogi za reševanje najbolj perečih družbenih izzivov trenutnega časa. Računajo tudi, da bo s tem nastal zametek skupnosti novih mnenjskih voditeljev, ki bodo v bodoče zavezani k trajnostnemu pristopu, k napredku in razvoju v naši državi, regiji in na naši Zemlji. Zeleni Inkubator je novo delovno področje med kulturnim in kreativnim ter inženirskim sektorjem za okrepitev zavedanja okoljevarstvenih ukrepov in energetske učinkovitosti ter pretok specifičnih znanj, izkušenj in kreativnosti med sektorjema.

Zasnovali so ga v celjskem podjetju Procesni Inženiring d.o.o., v osrednjem ponudniku energetsko učinkovitih zelenih inovativnih tehnologij za težko industrijo. Izvajali ga bodo v sodelovanju s podjetniškim peskovnikom Ustvarjalnik, ki s svojimi mentorji pomaga mladim, da izkoristijo vse potenciale svoje domišljije. Zeleni inkubator je nastal leta 2019, natečaj Krasni novi svet pa je le del aktivnosti, ki se odvijajo pod njegovim okriljem. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Procesni inženiring
Visoka stopnja industrializacije ter zastarelost tehnologije predstavljata za okolje velike obremenitve in izzive, za kar ima Procesni Inženiring ustrezne rešitve. Strokovnjaki v podjetju poudarjajo, da je treba pri slovenski strukturi industrije upoštevati tudi visoko stopnjo porabe energije na enoto proizvoda. Dokazljiv je pozitiven vpliv investicij v varstvo okolja na zmanjševanje stroškov proizvodnje, povečanje družbenega produkta in nastajanje novih delovnih mest. Procesni Inženiring zato uresničuje svoje poslanstvo tam, kjer je treba reševati najzahtevnejše industrijske težave, saj inženirji s svojim delom in znanjem zagotavljajo, da so industrijske naprave okolju prijazne, kar je izrazito družbeno odgovorno ravnanje, da so varne, varčne, energetsko učinkovite in tehnološko dovršene, kar posledično prinese znižanje stroškov obratovanja in optimizacijo proizvodnih procesov.

Vendar se niso ustavili pri teh rezultatih. Z Zelenim inkubatorjem so ustvarili priložnost za širitev zavedanja o okoljevarstveni problematiki s spodbudo prihajajoče generacije, naj na tem področju razmišlja inovativno, dolgoročno in kreativno. Prepričani so, da mora biti ravnanje v podjetjih ekološko odgovorno, kar dosegajo tako, da razvijajo inovativne tehnologije in postopke, ki so energetsko učinkoviti in imajo manj škodljive vplive na okolje. V Procesnem inženiringu se strokovnjaki ukvarjajo z uporabo plina v industriji z intenzivno energetsko usmeritvijo, na ta način rešujejo jeklarne, livarne, industrijo keramike, kamene volne in podobne. Glavna kompetenca Procesnega inženiringa je izdelava energetsko učinkovitih, trajnih in okolju prijaznih oksidacijskih čistilnih naprav za zrak RTO in TO, industrijskih peči in sušilnic, rekonstrukcij ogrevalnih sistemov, tehnološko energetskih posodobitev in ogrevanja hal.