Kranj, 10. oktober 2018 - V prostorih kranjskega podjetja Iskratel so danes razglasili zmagovalca prvega izbora za najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji Tovarna leta 2018. To je postal Krkin obrat Notol 2. Izbor organizira portal Tovarna leta v sodelovanju s KPMG, d.o.o., strokovnim partnerjem izbora.

Iskratel postavil visoke standarde gostiteljstva prvega izbora Tovarne leta
V tujini je oblikovanje tovrstnih proizvodnih skupnosti že dolgoletna praksa, medtem ko gre pri nas za prvi tovrstni dogodek. Kljub temu so gostitelji v Iskratelu postavili visoke standarde prihodnjim organizatorjem sklepnega dogodka. Podjetje z bogato tradicijo lastnih produktov in rešitev na področju telekomunikacij je danes sodobna, izvozno naravnana  IKT družba, v kateri prevladujeta storitvena in razvojna dejavnost ter močna kultura inovativnosti. Hkrati še vedno ohranja  svoj proizvodni portfelj, ki ostaja tradicionalni temelj domače in mednarodne gradnje lastne blagovne znamke. Poleg proizvodnje so si gostje lahko v najmodernejšem poslovno-referenčnem centru ogledali tudi simulacije rešitev s področij  telekomunikacij, javne varnosti, energetike in transporta.

Najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji 2018
14 podjetij se je uvrstilo v ožji izbor, finaliste izbora Tovarna leta 2018 pa je izbrala komisija v sestavi Anton Papež, svetovalec uprave družbe Interenergo, ki je tudi predsednik strokovne komisije, ter Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, Barbara Domicelj, generalna direktorica Microsofta Slovenija, in Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožefa Stefana. To so postali proizvajalec sesalnih enot in elektronsko komutiranih motorjev DOMEL, d.o.o., farmacevtska družba KRKA, d.d., Novo mesto s svojim obratom za proizvodnjo trdih zdravil Notol 2 in POLYCOM Škofja Loka d.o.o., proizvajalec kompleksnih plastičnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo. Finalisti so poleg uspešnosti poslovanja med vsemi podjetji v ožjem izboru najbolj izstopali po tehnološki naprednosti proizvodnje, skrbi za trajnostni razvoj oziroma okolje ter skrbi za zaposlene. Vsem trem podjetjem je komisija po njihovih predstavitvah postavila nekaj podrobnejših vprašanj o najpomembnejših proizvodnih dejavnikih uspešnosti poslovanja ter naprednosti njihove proizvodnje in procesov. Najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji je strokovna komisija izbrala pred udeleženci dogodka. Prvi zmagovalec  izbora Tovarna leta 2018 pa je postal obrat novomeške družbe Krka, Notol 2.

Ob čestitki zmagovalcu je glavni direktor Iskratela in gostitelj dogodka mag. Željko Puljić dejal: »Brez ustvarjanja novih izdelkov, ki so plod našega znanja in imajo visoko dodano vrednost, Slovenija ne bo našla prepoznavnega mesta v svetovni skupnosti inovativnih in prodornih proizvodnih podjetij. Zato takšen izbor vidim kot smerokaz celotni proizvodni dejavnosti za uvajanje industrije 4.0 in slovenskemu gospodarstvu nasploh. Za razmislek o novih poslovnih modelih, o načinu spodbujanja inovativnosti in ustvarjanju ustreznega okolja, v katerem inovacije sploh lahko nastajajo, kot tudi o izdelkih in rešitvah, ki vodijo v trajnostni razvoj in delovanje vseh nas«.

180 gostov iz 66 podjetij
Dogodka se je udeležilo skoraj 180 gostov iz 66 slovenskih podjetij, med njimi vodje in direktorji proizvodenj, tehnični direktorji, proizvodni in IT strokovnjaki, strokovnjaki marketinga, predstavniki vodstva, kar pomeni prvovrstno priložnost za izmenjavo izkušenj, več povezovanja sorodnih podjetij in iskanje novih partnerjev.

Več informacij