Ljubljana/Clichy, 29. junij 2020 – L’Oréal je razkril svoj nov trajnostni program, ki so ga poimenovali L’Oréal za prihodnost (angl. L’Oréal for the Future). V njem opredeljujejo ambiciozne trajnostne cilje skupine do leta 2030. V okviru vse večjih okoljskih in družbenih izzivov, L'Oréal namreč pospešuje svojo preobrazbo v poslovanje, ki spoštuje planetarne meje in krepi svoje zaveze, tako trajnosti kot vključenosti. Poleg lastnega trajnostnega poslovanja bodo skrbeli za opolnomočenje kupcev za bolj trajnostne odločitve, hkrati pa namenili 150 milijonov evrov za reševanje nujnih družbenih in okoljskih izzivov.

»Trajnostna revolucija L’Oréala vstopa v novo dobo. Izzivi, s katerimi se sooča naš planet, so brez primere. Zato je nujno, da pospešimo naša prizadevanja za ohranjanje varnega operativnega prostora za človeštvo. To počnemo tako v lastnem poslovanju kot tudi v našem prispevku družbi na splošno. Zavedamo se, da nas največji izzivi še čakajo, a L’Oréal bo ostal zvest svojim ambicijam: poslovati znotraj mej našega planeta,« izpostavlja Jean-Paul Agon, predsednik in generalni direktor L’Oréala.

Preoblikovanje poslovanja L'Oréala za spoštovanje »planetarnih mej«
»Planetarne meje« so meje, ki bodo, če jih prestopimo, ogrozile sposobnost Zemlje kot življenjskega prostora za človekov razvoj. Znanstveniki se soglasno strinjajo[1], da mora biti spoštovanje varnega operativnega prostora za človeštvo prednostna naloga v prihodnjih desetletjih. Zato si L'Oréal prizadeva preiti na tak način poslovanja, ki upošteva meje planeta.

Tako so opredelili nove merljive cilje do leta 2030 za boj proti klimatskim spremembam, ki je podprt s pobudo Znanstveno utemeljenih ciljev (angl. Science Based Targets)[2]. Hkrati pa so naredili še korak naprej z naslavljanjem treh drugih večjih okoljskih težav: ohranjanje biološke raznolikosti, trajnostno upravljanje z vodo in krožna uporaba virov. V L'Oréalu bodo z zagotavljanjem spoštljivega odnosa do omejenih virov planeta pri njihovem poslovanju in pravičnim odnosom do skupnosti, s katerimi sodelujejo, nadaljevali z zmanjševanjem njihovih neposrednih vplivov na okolje. Hkrati nameravajo zmanjšati tudi vplive aktivnosti dobaviteljev in potrošnikov.

»V zadnjem desetletju smo naše podjetje temeljito preoblikovali in trajnost postavili v samo jedro našega poslovnega modela. Z novimi zavezami tako vstopamo v novo, pospešeno fazo te preobrazbe, da presežemo svoj neposredni vpliv na okolje, pomagamo potrošnikom pri bolj trajnostnih odločitvah in ustvarimo pozitiven družbeni in okoljski prispevek. Kot vodilni v panogi namreč menimo, da je naša vloga prispevati k izgradnji vključujoče in trajnostne družbe,« dodaja Alexandra Palt, glavna direktorica za korporativno odgovornost pri L’Oréalu.

Med konkretnimi primeri ciljev, ki so si jih zadali v L'Oréalu in s katerimi želijo prispevati k energetski preobrazbi v državah, kjer deluje, so:
- do leta 2025 bodo vsa poslovna mesta družbe L'Oréal dosegla ogljično nevtralnost z izboljšanjem energetske učinkovitosti in uporabo 100 % obnovljive vire energije;
- do leta 2030 bo 100 % plastike, ki se uporablja v embalaži izdelkov L'Oréala, iz recikliranih ali bioloških virov;
- L'Oréal bo do leta 2030 za 50 % zmanjšal celotne količine emisij toplogrednih plinov na končni izdelek v primerjavi z letom 2016.

Opolnomočenje kupcev za bolj trajnostne odločitve
V L'Oréalu verjamejo, da je vključitev svojega poslovnega ekosistema (strank, dobaviteljev in potrošnikov) v trajnostna prizadevanja del njihove odgovornosti. Tako so z namenom pomagati 1.5 milijardam svojih kupcev do bolj trajnostnih odločitev razvili poseben mehanizem za označevanje družbenih in okoljskih vplivov njihovih izdelkov (angl. Product Environmental & Social Impact Labelling mechanism). Sistem označevanja bo vključeval oceno na lestvici od A do E, pri čemer je izdelek, označen z oceno A, prepoznan kot “najboljši v razredu” glede na svoje okoljske vplive. Metodo so potrdili neodvisni znanstveni strokovnjaki, podatke pa je preverilo neodvisno revizijsko podjetje Bureau Veritas Certification. Oznake in ocene izdelkov bodo dostopne na spletnih straneh produktov. Prva blagovna znamka, ki bo že v letu 2020 vpeljala omenjeno metodologijo označevanja, bo Garnier. In sicer za svoje izdelke za lase. Označevanje se bo nato postopoma razširilo na druge blagovne znamke in kategorije izdelkov L'Oréal.

Prispevek k reševanju današnjih izzivov sveta
L'Oréal bo namenil 150 milijonov evrov za reševanje nujnih družbenih in okoljskih potreb. Od tega bodo 100 milijonov evrov namenili za ključne okoljske izzive. 50 milijonov evrov bo tako porabljenih za financiranje projektov obnove poškodovanih naravnih morskih in gozdnih ekosistemov. Te bodo financirali preko sklada, ki so ga poimenovali L'Oréalov sklad za regeneracijo narave (angl. L’Oréal Fund for Nature Regeneration), upravljala pa ga bo organizacija Mirova, podružnica Natixis Investment Managers. Še 50 milijonov evrov pa bo namenjenih financiranju projektov, povezanih s krožnim gospodarstvom.

Za pomoč ranljivim ženskam, je L'Oréal ustvaril tudi dobrodelni sklad za donacije v višini 50 milijonov evrov. Ta bo podpiral terenske organizacije in lokalne dobrodelne organizacije pri njihovih prizadevanjih za boj proti revščini, pomoči ženskam pri doseganju socialne in poklicne vključenosti, nudenju nujne pomoči begunkam in invalidnim ženskam, preprečevanju nasilja nad ženskami in podpori žrtvam.

L'Oréal pri doseganju novo zastavljenih ciljev nadgrajuje pretekle uspehe
Misija programa »L'Oréal za prihodnost« je nadaljevanje številnih okoljskih in trajnostnih projektov družbe. Z njimi so med drugim zmanjšali emisije CO2 v tovarnah in distribucijskih centrih za 78 % v letu 2019 v primerjavi z letom 2005, medtem ko se je obseg proizvodnje v tem obdobju povečal za 37 %. Do konca leta 2019 so imeli 35 ogljično nevtralnih poslovnih enot, torej takšnih, ki uporabljajo le 100 % obnovljive vire energije, od tega 14 tovarn. Hkrati so v okviru preteklega programa Deliti lepoto z vsemi (angl. Sharing Beauty With All) preko inovativnega orodja za trajnostno optimizacijo izdelkov (angl. Sustainable Product Optimization Tool) samo v letu 2019 že izboljšali okoljski ali družbeni profil 85 % novih ali prenovljenih izdelkov. S pomočjo programov socialne vključenosti pa so od leta 2013 do 2019 pomagali 90.635 ljudem iz socialno ogroženih skupnosti do zaposlitve.

[1] Koncept »planetarne meje« je bil definiran leta 2009 s strani skupine Earth system in okoljskih znanstvenikov pod vodstvom Stockholm Resilence Center in Australian National University.
[2] Pobuda Znanstveno utemeljeni cilji je partnerstvo CDP, UN Global Compacrt, WRI in WWF. Njen namen je spodbuditi podjetja, da se zavežejo prostovoljnemu prehodu v gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.


Nazaj