Ljubljana, 7. avgust 2019 – K Novartisovi odločitvi, da lokacijama v Sloveniji zaupa vzorčni projekt za prenos svoje nove okoljske strategije v lokalno uresničevanje, so prispevali Lekova kultura inovativnosti, dosežki in desetletna tradicija energetskega menedžmenta. Strokovnjaki v Mengšu in Ljubljani tako že iščejo poti za ogljično, plastično in vodno nevtralnost, ki naj bi jih v Novartisu dosegli pred koncem prihodnjega desetletja.

V preteklem letu so v Leku za 3 odstotke izboljšali učinkovitost rabe energentov, kar je omogočilo, da so ob 4-odstotni količinski rasti proizvodnje povečali rabo energije le za 1,3 odstotka. Uspešno so uvedli projekt aktivnega energetskega menedžmenta za optimalno delovanje vseh energetskih sistemov v Ljubljani in Mengšu, kar letos uvajajo tudi na prevaljski in lendavski lokaciji.

Z različnimi izboljšavami so prihranili okoli 16,5 TJ energije in proizvedli ter v zrak izpustili za 560 ton manj CO2, kar je enakovredno 28.000 novo zasajenim drevesom.* Za 9 odstotkov so povečali tudi učinkovitost rabe tehnoloških voda in delež nerecikliranih odpadkov zmanjšali za 12 odstotkov. »V Leku tako recikliramo že 92 odstotkov vseh nastalih odpadkov, kar je za odstotek več kot leto prej,« je povedala Mojca Bernik, Lekova odgovorna oseba za okolje. »Celotno porabo surovin in celotno količino proizvedenih odpadkov smo kljub 4-odstotni količinski rasti proizvodnje ohranili na ravni leta 2017.«

S širjenjem digitaliziranih procesov prispevajo k dostopnejšemu zdravljenju in dolgoročno vzdržni farmacevtski proizvodnji, vse bolj pa digitalizacija vstopa tudi v razvoj zdravil. Tako v Razvojnem centru Slovenija že desetletje uveljavljajo modeliranje v razvoju zdravil in ga zdaj uporabljajo na vseh področjih razvoja, ne le pri in vitro/in vivo korelacijah. Raziskovalka dr. Jerneja Opara je z uporabo najsodobnejših digitalnih tehnologij razvila znanstveno metodologijo za napoved izsledkov bioekvivalenčnih raziskav, ki bistveno prispeva k nadpovprečni uspešnosti tovrstnih študij v Sandozu. Tudi sicer se Sandoz uveljavlja kot pionir na področju digitalizacije zdravja in kot vodilni proizvajalec digitaliziranih zdravil. Letos mu je namreč uspelo pri ameriški Agenciji za hrano in zdravila (FDA) registrirati prvi digitalni terapevtik (reSET), mobilno zdravstveno aplikacijo na recept, in isto aplikacijo v kombinaciji z učinkovino buprenorfin (reSET-O). Namenjena sta zdravljenju odvisnosti od drog.

Razvojni center Slovenija prav v teh dneh končuje gradnjo novih laboratorijev v Ljubljani, s čimer bo še povečal zmogljivosti farmacevtskega in analitskega razvoja. S tem bo utrdil svoj položaj vodilnega Sandozovega razvojnega centra, specializiranega za tehnološko zahtevne razvojne projekte. Lek je že desetič javno objavil pregled svojih okoljskih vplivov in deveto zaporedno trajnostno poročilo. Pripravljeno je po mednarodnih merilih EMAS, POR, GRI GS in v odnosu do trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov. Dostopno je na spletni povezavi.

* Vpliv zmanjševanja porabe električne energije na zmanjševanje emisij CO2 je enakovreden vplivu sajenja dreves. Pri tem predpostavljamo, da eno drevo absorbira 20 kg CO2 letno.


Nazaj