Samo Roš, član uprave in direktor Kadrov v Leku d. d., je na včerajšnji svečanosti, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, podpisal Listino raznolikosti Slovenija. Farmacevtska družba Lek se je s tem dejanjem tudi formalno pridružila skupnosti podjetij, ki razumejo pomen in pozitiven ekonomski učinek upravljanja raznolikosti.

Podjetje Lek izpolnjuje vseh šest načel listine: razvija organizacijsko kulturo, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih; ustvarja raznoliko in vključujoče delovno okolje; upošteva in širi načela raznolikosti na vseh ravneh organizacije; prepoznava raznolikost strank; oblikuje politiko raznolikosti in širi ter predstavlja svojo zavezanost načelom in politiki raznolikosti vsem deležnikom.

Kulturo vključevanja in raznolikosti v Leku negujejo že dlje časa. Novartisovi sodelavci se že zdaj povezujejo v globalno pobudo Raznolikost in vključenost, ki se je sprva nanašala na vključevanje žensk, postopoma pa je dobila večje razsežnosti. Danes Novartis s spodbujanjem raznolikosti podpira vključevanje ljudi različnih profilov, ki se razlikujejo po načinu razmišljanja in vodenja, spolu, rasi, religiji, letih, izkušnjah ... Raznolika družba posameznikov, ki se med seboj spoštujejo, si zaupajo, sprejemajo različne ideje in mišljenja, je bolj inovativna, produktivna in uspešnejša.

Nejc Jaka Sekula, vodja Raznolikosti in vključenosti v Leku: »Podpis listine je za nas kot podjetje zaveza, da nadaljujemo delo na tem področju in spodbujamo kulturo raznolikosti in vključenosti v vseh delih podjetja. Samo tako lahko spodbujamo posameznike in skupine, da izkoristijo svoj potencial in prispevajo edinstvene izkušnje in poglede – na ta način zagotavljajo inovativno okolje, ki omogoča tako osebno rast in razvoj kot rast in razvoj podjetja. Ustvarjamo torej pravo okolje za talente, saj si v organizaciji, ki ji je mar za to, želijo delati.«

Listina raznolikosti Slovenija temelji na prostovoljno sprejetih načelih z namenom promocije vrednot raznolikosti, enakosti in vključenosti. Spodbuja sprejemanje, spoštovanje in vključevanje raznolikosti v slovenskih organizacijah, kot potenciala inovativnosti za trajne rešitve organizacij.

Listina raznolikosti Slovenija se je kot dvajseta po vrsti slavnostno pridružila evropski platformi Listin raznolikosti, ki združuje več kot 7600 organizacij. Nastala je pod okriljem slovenskega partnerstva projekta I.D.E.A.S. (Dobrovita, Šentprima, SKUP, ZDS, ZIZRS, MDDSZ, CNVOS) v sodelovanju z Evropsko komisijo, Generalnim direktoratom za pravosodje in potrošnike.

Podpis k sliki: Samo Roš, član uprave in direktor Kadrov v Leku d. d. in Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic