Danes, v četrtek 28. junija, je potekala volilna seja skupščine Trgovinske zbornice Slovenije (TZS), na kateri so izvolili člane Upravnega odbora, člane Nadzornega odbora in predsednico TZS. Za predsednico TZS je bila za mandatno obdobje od 10. julija 2018 do 10. julija 2022 ponovno izvoljena mag. Mariča Lah.

Na novo izvoljena predsednica se je zahvalila za ponovno izvolitev in povedala, da bo tudi v prihodnjem mandatu odgovorno pristopila do funkcije in vztrajala pri premagovanju vseh izzivov. »Trudila se bom, da bodo dosežki in uspehi še boljši kot so bili do zdaj. Kot največji zaposlovalec smo v teh letih utrdili ugled trgovine med slovenskimi potrošniki. Gospodarsko okolje se stalno spreminja, prizadevala si bom, da bo slovenska trgovina sledila mednarodnim trendom, kot tudi narekovala trende, ki so v prid slovenskim potrošnikom. Zato tudi svoje člane preko Akademije TZS izobražujemo v smeri funkcionalnega izobraževanja in implementiranja zakonodaje v prakso preko sodelovanja z evropskimi institucijami, in tako prenašamo evropske dosežke v slovenski prostor.«

V zadnjih osmih letih je bilo slovensko gospodarstvo soočeno s krizo. To obdobje je trgovinski sektor dobro prestal. TZS se je utrdila kot socialni partner v socialnem dialogu s sindikati in ostalimi deležniki ter uspešno zastopala interese trgovcev, članov zbornice in strateško opravljala svetovalno ter izobraževalno dejavnost. V skladu s svojim poslanstvom in vizijo, TZS skrbi za razvoj in uspešnost slovenske trgovine. Del tega poslanstva in vizije je tudi skrb za strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v trgovinski dejavnosti. To zbornica uspešno uresničuje preko izvajanja javnega pooblastila na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za trgovinsko dejavnost, organizacije številnih seminarjev in usposabljanj v okviru lastne blagovne znamke »Akademija TZS« ter izvajanja projektov na nacionalni in evropski ravni.

Mag. Mariča Lah je državna svetnica in predsednica TZS že od leta 2010. V tem času je zbornica dosegla pomembne uspehe in še utrdila svoj položaj reprezentativne zbornice trgovcev v Sloveniji, ki šteje več kot 6.000 članov. S svojim visokim deležem v gospodarstvu prispevajo k zaposlovanju mnogih Slovencev. Trgovinska dejavnost zaposluje kar 17,8 odstotkov zaposlenih v gospodarskih družbah v Sloveniji. V preteklem letu so izpeljali več projektov in zastopali stališča svojih članov. Med drugim so s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije – ZSSS uspešno izpeljali projekt z naslovom »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«. S tem so želeli poudariti pomen zdravja in njegovega vpliva na splošno počutje zaposlenih na delovnem mestu. Prav tako so v preteklem tednu uspešno izvedli konferenco v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti, kjer so bile med drugim začrtane tudi usmeritve poklicnih profilov v tej dejavnosti v prihodnje. TZS in SDTS - ZSSS s tem projektom dvigata kompetence zaposlenih pri obeh projektnih partnerjih, njunih članih in širši zainteresirani javnosti.

Več informacij