DOBA Fakulteta je prepoznavna in najboljša fakulteta na področju online izobraževanja v Sloveniji in JV Evropi, z dvema mednarodnima akreditacijama online izobraževanja –  UNIQUe EFQUEL in EOCCS EFMD. Edini izvajamo celostno podprt online študij, pri katerem je vloga online mentorja ključna za uspešnost študentov. Vloga online mentorjev na DOBA Fakulteti je pedagoška, motivacijska, organizacijska in tehnična. Mentorji sodelujejo tako s študenti kot tudi z visokošolskimi učitelji, katerim nudijo pedagoško podporo pri izvedbi predmeta. Online mentorji z nami sodelujejo honorarno.

Od kandidatov pričakujemo:

Delovne izkušnje iz enega od spodnjih področij: psihologije, psihoterapije; andragogike, pedagogike; sociologije in sociale; informatike; prava; računovodstva, finance in statistike; marketinga; digitalizacije.

Pridobljeno najmanj VII. raven izobrazbe (univerzitetna izobrazba) ali zaključeno II. bolonjsko stopnjo iz teh področij. Dobre komunikacijske, motivacijske in digitalne kompetence. Če ste se v zgornjem zapisu prepoznali, vas vabimo, da do 31. januarja 2022 pošljete prijavo z vašo predstavitvijo ter kopijo diplome koordinatorici online mentorjev, Marjeti Magdič, na mail: marjeta.magdic@doba.si.

Za vse kandidate bomo pripravili 2-tedensko online usposabljanje, predvidoma v mesecu marcu. Usposabljanje bo izvedeno na način, kot se izvajajo predmeti na DOBA Fakulteti – v celoti online, kandidati boste postavljeni v vlogo študenta, hkrati pa boste spoznali vlogo online mentorja in učitelja. Izvedli bomo 3 webinarje, kjer je vaša prisotnost obvezna. V času dvotedenskega online usposabljanja se od vas pričakuje obvezno sodelovanje v obsegu 1 ure dnevno.    


Nazaj