Ljubljana, 18. marec 2020: Mercator ima kot največji slovenski trgovec in sistemsko pomembno podjetje posebno vlogo pri zagotavljanju nemotene preskrbe prebivalstva. S svojimi 464 trgovinami in 170 franšiznimi trgovinami zagotavlja najširšo prodajno mrežo v Sloveniji, ki omogoča preskrbo prebivalstvu tudi v manjših in odročnejših krajih. V Mercatorju se zavedamo, da bi v zdajšnjih razmerah prekomerno skrajševanje delovnega časa pomenilo dodatno tveganje za širjenje korona virusa, saj bi se s tem povečala možnost, da bi v trgovini v določenem času bilo preveč kupcev, kar bi dodatno ogrozilo zdravje zaposlenih in kupcev.

Mercator bo zato odgovorno za nemoteno preskrbo prebivalstva in odgovorno za varovanje zdravja zaposlenih in kupcev prilagodil obratovalne čase trgovin. Za vsako regijo v Sloveniji smo določili ključne trgovine, katerih delovni čas bo do 20. ure, ostale trgovine pa bodo praviloma odprte do 18. ure, če že zdaj ne obratujejo po skrajšanem obratovalnem času. V nedeljo bodo Mercatorjeve trgovine obratovale najdlje do 15. ure. Vse spremembe bodo pričele veljati 19. marca. S temi spremembami obratovalnega časa trgovin bomo vsem prebivalcem omogočili nemoteno preskrbo in preprečevali tveganja dodatnih okužb. O spremembah obratovalnega časa posameznih trgovin bomo kupce sproti obveščali.

Prednostna skrb  je seveda namenjena zaposlenim v trgovinah, ki v zadnjem obdobju vlagajo izredne napore, da bi uskladili povečan obseg dela zaradi  različnih vidikov posledic širjenja okužb s korona virusom. Pri skrajševanju obratovalnih časov trgovin z živili moramo upoštevati, da je potrebno  preskrbo zagotoviti vsem prebivalcem. Omejevanje dostopa do nakupa predvsem osnovnih živil pa lahko pomeni dodatno tveganje za varnost zaposlenih in kupcev.

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je poudaril: »Zavedamo se odgovornosti do zaposlenih in do prebivalcev. Sprejeti ukrepi so potrebni za čim bolj nemoteno oskrbo prebivalstva predvsem z živili in za preprečevanje širjenja korona virusa. Pozivam pa vse kupce, da dosledno upoštevajo preventivne ukrepe, navodila zaposlenih in pristojnih služb ter da so pri nakupih strpni in solidarni. Solidarnost pa pomeni tudi, da si ne delamo nepotrebnih in prevelikih zalog saj to ni smiselno. Ponovno poudarjam, da smo se pravočasno, že pred izbruhom krize, dodatno založil z osnovnimi živili. Mercator kot največji regijski trgovec podrobneje spremlja ukrepe držav v regiji, zato  stalno spremljamo nabavne verige in zagotavljamo vse potrebno, da bo preskrba prebivalstva v Sloveniji tudi v prihodnje potekala nemoteno. Vsem sodelavkam in sodelavcem se iskreno zahvaljujem za izjemen trud in napore, ki jih vlagajo v zagotavljanje preskrbe, kar nam vsem lajša preživljanje tega zahtevnega obdobja.«


Nazaj