V letu 2018 je še bolj opazen prehod pogajalske moči od delodajalca h kandidatom. Povpraševanje po kadrih je na splošno in ne le v deficitarnih poklicih večje, kot je ponudba na trgu. Za iskalce kariernih možnosti je zdaj pravi čas za aktivno iskanje priložnosti in menjavo službe. Pri tem pripomore objava svojega življenjepisa v spletnih bazah in uporaba družbenih omrežij, saj so tako zlahka dostopni delodajalcem. Ker je moč v rokah kandidatov, morajo postati ti vse bolj informirani, priložnosti iskati izven okvirjev objavljenih zaposlitvenih oglasov in predvsem zaradi velikega pomena digitalnih veščin proaktivno vlagati v izobraževanje.

Najbolj iskani kadri v letu 2019
Praktično ni več področja, na katerem podjetja ne bi imela izzivov s pridobivanjem primernih kandidatov. Nekatere pa lahko še posebej izpostavimo. V letu 2019 bodo med kadri z višjo izobrazbo najbolj iskani IT strokovnjaki, predvsem Java programerji, strokovnjaki za prodajo in finance, strojni tehniki in na splošno vsi tehnični profili, naravoslovni in farmacevtski strokovnjaki. Na poklicnem nivoju podjetja potrebujejo večje število natakarjev in kuharjev, CNC operaterjev, ključavničarjev in varilcev, skladiščnikov, viličaristev in proizvodnih delavcev.

K letošnji gospodarski rasti so najbolj pripomogla podjetja v farmaciji, avtomobilski industriji, turizmu in logistiki. V letu 2019 je pričakovano, da bodo največ novih sodelavcev iskala logistična podjetja zaradi številnih investicij v letošnjem letu, kandidati, kot so skladiščniki, viličaristi in skladiščni manipulanti pa lahko pričakujejo tudi višje plače. Gradbeništvo bo nadaljevalo svoje dobro obdobje, avtomobilska industrija pa je v zadnjem kvartalu letošnjega leta doživela manjši upad, ki se lahko še poveča.

Glede na usmeritev gospodarstva je manj priložnosti za kandidate z izobrazbo družboslovnih smeri. Ti zasedajo nižje pozicije, kot jih pričakujejo glede na izobrazbo. Za boljše karierne priložnosti se morajo specializirati – kot na primer strokovnjaki za digitalni marketing, ki so bili letos zelo iskani.

Pogoje postavljajo kandidati za delovna mesta
Iskalci kariernih priložnosti v trenutnih razmerah usmerjajo trg dela in imajo odločevalno moč. »Zaradi ugodnih gospodarskih razmer se je v številnih panogah zgodil preobrat, ki je pripeljal do tega, da je povpraševanje po kadrih večje, kot je kandidatov na trgu. To se ne omejuje zgolj na deficitarne poklice, kot smo izpostavljali v preteklosti, ampak postaja splošno dejstvo, s katerim se sooča večina podjetij, ki deluje na slovenskem trgu,« pravi Miro Smrekar, direktor Adecca Slovenije in regije Adriatic.

Zaradi nekoliko nižje predvidene gospodarske rasti v letu 2019 (3,5 %) je pričakovano, da se bo zaposlovanje še nadaljevalo, vendar pa bo v nekaterih segmentih manj intenzivno.

Podjetja morajo med omejenim številom kandidatov privabiti tiste, ki jih potrebujejo. To je letos privedlo do višjih ponudb za plačilo za delo – plače so se v letu 2018 dvignile za približno 4 %, v letu 2019 pa naj bi se zvišale še za 5 %.  »Danes so kandidati tisti, ki se odločajo, kam grejo, in postavljajo pogoje. Pomembno je, da se podjetje zna pozicionirati in prepričati kandidata – v tem se rekrutacija danes razlikuje od rekrutacije pred petimi leti,« izpostavi Ksenija Štrekelj, direktorica Iskanja in selekcije v Adecco Slovenija in regiji Adriatic.

Slovenska podjetja pomanjkanje kadra vedno bolj rešujejo z zaposlovanjem tujcev, ki pa ne zadostuje trenutnim potrebam. Konkurenca za kadre je globalna, saj se s podobnim pomanjkanjem kadrov soočajo tudi podjetja v drugih državah v regiji. Na slovenskem trgu dela nekaterih kadrov ne bo več, zato bodo podjetja predvidoma še naprej razmišljala o kandidatih iz tujine.

Priložnost za vključevanje mladih, starejših in brezposelnih
Podjetja bodo še vedno potrebovala dodano število zaposlenih in bodo iskala kadre tam, kjer jih še lani ne bi, pri privabljanju novih zaposlenih pa bodo tudi bolj inovativna. To je priložnost, da se na trg dela vključijo različne skupine ljudi in s tem priložnost za uvajanje spodbud za zaposlovanje starejših, mladih, dolgotrajno nezaposlenih in za privabljanje mladih, ki študirajo ali prve izkušnje nabirajo v tujini. Podjetja želijo od države tudi podporo pri priseljevanju ljudi iz tujine.

Digitalne veščine so prednost
Z vedno večjo digitalizacijo, avtomatizacijo, umetno inteligenco nastajajo nova delovna mesta in nove veščine, ki so potrebna za opravljanje dela. To predstavlja izziv pri iskanju pravih kandidatov. Delovna mesta namreč pogosto zahtevajo specifična znanja, zato kadrovske agencije iščejo kandidate, ki so v koraku s časom – poznajo sodobne prodajne pristope in obvladajo digitalna orodja.

Proaktivnost in pomen mehkih veščin
Podjetja se na kadrovske agencije vedno bolj obračajo tudi za podporo pri mehkih pristopih. Odnosi postajajo v času, ko trg dela oblikuje izjemen tehnološki napredek, vse bolj pomembni. Najboljše kandidate kadrovske agencije ne iščejo z oglasi, ampak do njih aktivno pristopijo.

Staranje delovne sile
Demografija je eden ključnih faktorjev, ki vplivajo na trg dela, saj definira tako ponudbo mladega kadra kot število upokojencev, ki jih je potrebno vzdrževati. 12 % svetovne populacije, kar je 900 milijonov ljudi, je bilo leta 2015 starih 60 ali več let. Evropske države se starajo hitreje kot druge regije, predvsem zaradi nizke rodnosti. Ključni razlog staranja so migracije, saj te dosegajo vrh v starostni skupini med 30 in 55 let, ki predstavlja populacijo na vrhuncu reprodukcijskih kapacitet. Tako pada rodnost in se povprečna starost regije zvišuje.

Delodajalci in organizacije iščejo nove načine podpore zaposlenim, ki bi jim omogočile, da ostanejo aktivna delovna sila tudi v starosti. To zahteva inovativne pristope k upravljanju s človeškimi viri, k oblikam organizacij in tehnologiji.

Nasveti za iskalce kariernih priložnosti v letu 2019:

Zdaj je pravi čas za aktivno iskanje priložnosti in menjavo službe
Izbira je relativno velika, podjetja pa so pripravljena bistveno več plačati za kompetentne in izkušene kadre. Zdaj je pravi čas za aktivno iskanje priložnosti in menjavo zaposlitve, saj ne moremo napovedati, koliko časa bodo še tako ugodne razmere za izbiro zaposlitve.

Svoj življenjepis objavite v spletnih bazah in izkoristite družbene medije
Tako boste zlahka dostopni delodajalcem. Družbena omrežja so lahko dobra priložnost tudi za izkušene strokovnjake – uporabljajte jih in jih izkoristite, da se predstavite.

Izkoristite prednosti osebne komunikacije
Udeležujte se dogodkov, kjer lahko mrežite in se srečate s potencialnimi delodajalci. Izrazite svojo željo po iskanju zaposlitve ljudem v svoji okolici.

Pomembno je vseživljenjsko izobraževanje
Ostanite v koraku s časom. Mnogo novih veščin in znanj različnih računalniških programov se je mogoče naučiti doma, s pomočjo lastnega računalnika.

Pri menjavi službe realno ocenite situacijo
Preverite reference podjetij, pozanimajte se, v kakšno delovno okolje prihajate, bodite radovedni o tem, kaj podjetje ponuja. Predvsem pa bodite odprti za priložnosti in vsaj poslušajte ponudbo podjetja.

Študentje začnite čim prej nabirati delovne izkušnje
Najboljši nasvet za mlade je proaktivnost. Mladi, ki vstopate na trg dela, izstopite iz povprečja in se potencialnim delodajalcem predstavite na drugačen način.

Več informacij