Ljubljana, 18. februar 2021 - GZS, ZBS in OZS so na Vlado RS naslovili skupno pobudo, da se predlogi podaljšanja nekaterih ukrepov s področja moratorijev in državnih jamstev za nova posojila vključijo v #PKP9. 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Združenje bank Slovenije (ZBS) in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) so v svoji pobudi zapisali, da je po njihovi oceni ključnega pomena nadaljnja blažitev učinkov potencialne nezmožnosti plačevanja kreditnih obveznosti, posebej na dolgoročno poslovno-sposobna podjetja in na prebivalce. Zato so predlagali podaljšanje odloga plačila kreditnih obveznosti do konca leta 2021 ne glede na morebitno koriščenje te možnosti, podaljšanje poroštvene sheme za nova posojila ter njeno poenostavitev pri manjših posojilih.

SKUPNA POBUDA GZS, ZBS in OZS


Nazaj