Slovenija je postala članica evropske skupnosti referenčnih mest s področja aktivnega zdravega staranja. Nosilec članstva je Slovensko inovacijsko stičišče - SIS EGIZ. Naša država se je tako pridružila skupnosti 77 točk v Evropski uniji, ki že leta uspešno prepletajo štiri družbene stebre: gospodarstvo, civilno družbo, vladne organizacije in znanost. Na včerajšnji novinarski konferenci, ki je potekala pod sloganom >>Na krilih srebrne ekonomije<< v prostorih Zdravniške zbornice, so spregovorili dr. Alenka Rožaj  Brvar, MBA; prof. dr. Stane Pejovnik;  Marjan Sedmak in mag. Gorazd Hladnik. Predstavili so, kaj pomeni umestitev Slovenije na zemljevid referenčnih mest in kako to prispeva k dolgoročnemu gospodarskemu razvoju na področju srebrne ekonomije. Izpostavili so, da je velik problem tudi osamljenost, ki tare nekje med 10 in 15 odstotkov prebivalcev; še več je takšnih med starejšimi in še več jih bo v prihodnje. Eden izmed možnih rešitev je ustanovitev t.i akademski vasi, ki bo delovala v sklopu t.i. Medicinske doline.

Pričakovana življenjska doba se daljša, skoraj vsak peti Slovenec je starejši od 65 let. >>Kljub temu v Sloveniji ne spremljamo podatkov, koliko sredstev je bilo vloženih za uvedbo inovativnih rešitev na področju aktivnega zdravega staranja, niti o planiranih sredstvih za to področje,<< je poudarila dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA, direktorica SIS EGIZ, vodja SRIP Zdravje medicina, koordinatorica Referenčnega mesta Slovenija EIP AHA. Na tem področju deluje evropsko združenje EIP (European Innovation Partnership), usmerjeno na iskanje in spodbujanje inovativnih rešitev  za starajoče se prebivalstvo. >>Tu se odpira ogromen trg, tako imenovana srebrna ekonomija, na področju nepremičnin, zdravstvene oskrbe, preventive, turizma, zdrave prehrane, zdravstvenih pripomočkov in naprav, ki starejšim omogočajo, da so čim dlje v domačem okolju.<<

Slovenija je bila do letos bela lisa na zemljevidu referenčnih mest na področju aktivnega zdravega staranje v Evropi. To so lahko organizacije, regije, institucije, ki povezujejo akterje na področju aktivnega zdravega staranja s področja razvoja in inovacij, civilne družbe, državnih institucij in gospodarskih družb, tako imenovane četverne vijačnice.

Dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA je pojasnila, da članstvo v skupnosti referenčnih točk za Slovenijo pomeni dostop do dodatnih kanalov za ponudbo inovativnih izdelkov na evropskem trgu, olajšan dostop do partnerjev za razvojne projekte, prebivalcem bo lahko na voljo več rešitev in storitev, različni akterji bodo lahko delovali bolj povezano. >>Vse našteto lahko pripomore k bolj učinkoviti pomoči starejšim - tako za preventivo kot za čas, ko bodo potrebovali več asistence pri vsakdanjih opravilih,<< je sklenila.

Marjan Sedmak, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana, nekdanji predsednik evropske federacije starejših AGE Platform Europe, ki združuje 50 milijonov upokojencev Evropske unije, je spregovoril o problemu osamljenosti starejših v Sloveniji in pobudah, ki to rešujejo npr. dnevni centri aktivnosti v Ljubljani. >>Ljudje smo socialna bitja, preživimo lahko samo v skupini. Ocene, delno pa tudi raziskave iz nekaterih zahodnoevropskih držav sporočajo, da osamljenost tare nekje med 10 in 15 odstotkov prebivalcev; še več je takšnih med starejšimi in še več jih bo v prihodnje. <<

Eurostat avaja oceno, da 3,2 odstotka ljudi nima več nobenega stika s sorodniki ali prijatelji; 7,7 odstotka pa enkrat letno. Toda: v starostni skupini 65+ se ta dva odstotka strmo povečata, prvi na 6,7 in drugi na 10,9, skupaj torej 17,6 odstotka. Redne – kar pomeni dnevno ali enkrat tedensko - stike s sorodniki ali prijatelji ima po podatkih Eurostata približno polovica prebivalcev Evropske unije. >>Psihologija Maike Luhmann z univerze v Bochumu navaja, da osamljenost trpinči med 10 in 15 odstotkov prebivalcev ZRN; med starejšimi od 85 let je takšnih več kot 20 odstotkov,<<  je še navedel Sedamk.

Prof. dr. Stane Pejovnik,  iniciator SIS EGIZ in nekdanji rektor Univerze v Ljubljani, je predstavil projekt Akademska vas. Osnovna ideja je, da bi blizu novega univerzitetnega kampusa zgradili skupnost za upokojene profesorje in raziskovalce, ki bi bili tako na voljo študentom za svetovanje pri izvajanju projektov ali pa bi jim bili mentorji. >>Z medgeneracijskim sodelovanjem dosežemo prenos znanja in izkušenj,  s tem pospešujemo uveljavljanje inovacij v prakso,<< poudarjajo na SIS EGIZ.

Mag. Gorazd Hladnik, direktor podjetja Provita, je predstavil prednosti in dosežke na področju personalizirane medicine in mobilnega upravljanja zdravja, ki vključije nove interakcije med zdravstvenimi izvajalci in pacienti ter podporo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (orodij) – t.i. mobilno zdravstveno izkaznico Gospodar zdravja.

Dr. Rožaj Brvarjeva je ob zaključku dejala: >>Trenutno obstaja v Sloveniji mnogo akterjev, ki se ukvarjajo z inovativnostjo, jo spodbujajo in nagrajujejo, večinoma pa delajo neusklajeno. Slovenija rabi enostaven in dostopen inovacijski ekosistem, vključno s primernim investicijskim rizičnim kapitalom, za spodbujanje rasti visokotehnloških podjetij z visokim potencialom rasti in visoko dodano vrednostjo.<<

Fotografija (z leve): Prof. Stane Pejovnik, Marjan Sedmak, mag. Gorazd Hladnik, dr. Alenka Rožaj Brvar, Tonja Blatnik 

Foto: Klemen Batagelj


Nazaj