»Zanimivo je, da so vsa najuspešnejša podjetja na svetu tudi najbolj trajnostno naravnana, vsaj v večini primerov je tako,« je včeraj povedala direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled dr. Danica Purg na mednarodni konferenci Transformacija v trajnostne poslovne modele, ki je na IEDC-Poslovni šoli Bled združila strokovnjake organizacij na področju naprednih poslovnih modelov, ki so pri svojem poslovanju že trajnostno in družbeno odgovorno naravnane.

»Transformacija v trajnostne poslovne modele je pomembna za konkurenčnost in uspešnost podjetij. Dodana vrednost tovrstnega poslovanja pa je vključevanje družbene odgovornosti, odgovornega vodenja in visoke poslovne etike v ključne strategije, politike, programe in ukrepe organizacije,« je povedal glavni govorec na konferenci, vrhunski strokovnjak Frank Barz, vodja IOT v nemškem podjetju T-Systems. Poudaril je, da bi morala podjetja v svoje poslovne modele in strategije ter procese razvoja poleg ekonomskih, vključevati tudi socialne, družbene in okoljske vidike. Uspešnost podjetja se namreč izraža tudi v tem, koliko s svojimi inovacijami in produkti prispeva k celotni družbi. Gre za preoblikovanje iz tradicionalnih poslovnih modelov, ki so osredotočeni le v ekonomsko ali finančno rast, v trajnostne modele, ki prinašajo razvoj celotne družbe, varujejo okolje in so usmerjeni k skrbi za boljšo in zeleno prihodnost.

»Vedeti je treba, zakaj neko podjetje digitaliziramo ali zakaj robotiziramo poslovne procese. Ali je naš cilj, da bomo z robotiko prišli v dobo terminatorjev? Bi radi z robotom le zaslužili oziroma znižali stroške poslovanja? Ali to delamo zato, da lahko dosežemo tudi drug učinek, ki bo imel dodano vrednost in bo pomemben v širšem družbenem pomenu? Pomembno je torej, da v procesu razvoja podjetja, oblikovanju strategij, politike poslovanja in razvoju inovacij upoštevamo vidik etičnosti in empatije,« je še poudaril Barz, vrhunski strokovnjak na področju digitalizacije in trajnostnega razvoja.

Pomen trajnostnega razvoja so iz različnih vidikov med drugimi osvetlili tudi direktor CSR Company International Martin Neureiter in izvršni direktor enega najbolj inovativnih podjetji na svetu Nanogate AG Ralf Zastrau, ki je povedal, da si v njihovem podjetju ne prizadevajo zgolj za gospodarski uspeh, temveč izpolnjujejo tudi svoje socialne in družbene odgovornosti.

Da bi menedžerjem pomagali pri trajnostnem razvoju, bo IEDC-Poslovna šola Bled skupaj z uspešnimi poslovnimi šolami iz tujine ustanovila Inštitut za trajnostni razvoj in etiko v rastočih gospodarstvih (WISE), ki bo povezoval najbolj priznane akademske centre odličnosti s podjetji v rastočih ekonomijah. »Ustanovitelji si bomo prizadevali, da postanemo vodilni inštitut na področju trajnosti in etike,« je še povedala dr. Danica Purg.

Ob koncu konference so podelili nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe 2018, ki so jih prejeli Generali, Zavarovalnica Triglav, Mariborski vodovod in AMZS.

Opis prve fotografije: Direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled dr. Danica Purg ter Frank Barz, vodja IOT v nemškem podjetju T-Systems.

Priložen je tudi tonski posnetek: Direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled dr. Danica Purg o trajnostnem razvoju podjetij.

Foto: Tadej Majhenič