Na Trgovinski zbornici Slovenije (v nadaljevanju TZS) smo se seznanili s spremembami na področju makrobonitetnega ukrepa glede kreditiranja prebivalstva, kot so objavljene na spletni strani Banke Slovenije (BS) ter s Sklepom BS o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva (UL RS, št. 64/2019, v nadaljevanju sklep BS). Sklep BS, ki začne veljati 1. novembra 2019, bo imel po mnenju Trgovinske zbornice Slovenije bistveno omejevalne posledice na dostopnost precejšnjega dela prebivalstva do kreditov v Sloveniji in posledično negativne vplive na potrošnjo.

Na TZS se strinjamo, da je napoved o ohlajanju gospodarstva potrebno jemati resno ter s tem tudi povečana tveganja, povezana s kreditiranjem prebivalstva, hkrati pa makrobonitetni ukrep BS ocenjujemo kot nesorazmeren in pretiran. Glede na podane ocene, bo imel sprejeti ukrep za posledico, da precejšnji del prebivalstva Slovenije ne bo več imel dostopa do potrošniškega kredita, pri tem pa opozarjamo, da so v najslabšem položaju družine z več otroci.

V trgovinski dejavnosti pričakujemo negativne učinke ukrepa zaradi zmanjšanja možnosti načinov financiranja nakupov preko t.i. namenskih blagovnih kreditov izključno za nakup določenega blaga. V praksi se namreč potrošniški krediti v večji meri uporabljajo predvsem za nakup trajnejših dobrin, kot je na primer stanovanjska oprema, gradbeni material, gospodinjski aparati in tehnični proizvodi, ki jih potrebuje vsak dom oziroma gospodinjstvo. Tovrstni krediti namreč omogočajo razporeditev finančnega bremena nakupa teh proizvodov na daljše časovno obdobje, kar omogoča tudi vmesne nakupe za druge dobrine in prosti čas.

Glede na pričakovane negativne posledice tega ukrepa na obseg potrošnje in kvaliteto življenja ljudi, na TZS predlagamo spremembo objavljenega ukrepa BS v smeri, da se omili njegove negativne učinke. Ob tem na TZS izražamo zaskrbljenost, da se bodo potrošniki za kredite obračali v sosednje države, ki takih omejitev nimajo.


Nazaj