LTH Castings veliko vlaga v znanje prihodnjih generacij tako s štipendiranjem perspektivnih kadrov, kot tudi z izvedbo praktičnega izobraževanja za dijake in vajence. Med drugim so vodilni partner Šolskega centra Škofja Loka, ki je letos od LTH Castings prejel tudi donacijo v višini 8.000 evrov.

Danes je na Trati pri Škofji Loki potekalo uradno odprtje učnega centra LTH Castings, v katerem izvajajo praktično izobraževanje za tehnične poklice. V razvoj novega učnega centra je LTH Castings v zadnjih treh letih vložil več kot 100.000 evrov, odprtje učnega centra pa so dopolnili tudi s predajo čeka v vrednosti 8.000 evrov v roke Šolskemu centru Škofja Loka. Simbolni ček predstavlja donacijo za nakup opreme za učni izdelovalni laboratorij, ki se nahaja v Šolskem centru v Škofji Loki. V LTH Castings vlaganju v znanje mladih dajejo velik pomen, saj se proizvodnja tehnološko zelo razvija, prihodnji orodjarji, strojni tehniki in inženirji pa morajo biti opremljeni s številnimi sodobnimi znanji.

Nov učni center v LTH Castings je namenjen dijakom srednjih tehničnih šol, ki se izobražujejo za poklic oblikovalec kovin – orodjar oziroma strojni tehnik v vajeniškem in rednem učnem programu. Znanje pridobivajo v za ta namen zgrajeni učilnici na sodobnih strojih in drugih delovnih pripomočkih. Pri tem jih vodijo mentorji – strokovnjaki LTH Castings, ki imajo poleg teoretičnega znanja tudi veliko izkušenj iz prakse in so v ta namen posebej usposobljeni za svojo mentorsko vlogo.

Andrej Kranjec, direktor LTH Castings, je ob odprtju učnega centra povedal: »V LTH Castings podpiramo prenašanje sodobnih praktičnih znanj s področja orodjarstva na mlajše generacije. Področje orodjarstva se nenehno razvija in možnosti za razvoj v stroki je veliko. To potrjuje tudi naše dolgoletno in rastoče sodelovanje z najuglednejšimi poslovnimi partnerji v avtomobilski industriji, ki v nas prepoznavajo kakovostne partnerje. Zato je pomembno, da gremo z avtomobilsko industrijo v koraku z razvojem, kar nam dobro uspeva. In zato je potrebno tudi znanje mladih generacij.«

LTH Castings na področju izobraževanja mladih kadrov že vrsto let uspešno sodeluje s Šolskim centrom Škofja Loka, s katerim sta ena prvih in najuspešnejših partnerjev v projektu ponovne uvedbe vajeništva v Sloveniji. V njem sta prisotna že od uvedbe projekta s strani Gospodarske zbornice Slovenije v letu 2017, LTH Castings pa se lahko pohvali tudi s tem, da ima največje število vajencev v Sloveniji, in sicer 21. Poleg tega LTH Castings letno omogoči obvezno prakso številnim dijakom in študentom, v šolskem letu 2018/2019 več kot 70. Redno sodelujejo tudi v projektu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«, v katerem z namenom izmenjave izkušenj in novih trendov v industriji zaposleni šolskega centra obiščejo LTH Castings, obenem pa zaposleni LTH Castings predavajo dijakom na šoli. LTH Castings ob začetku vsakega šolskega leta celotni generaciji 1. letnika srednje šole podari delovne obleke, teh je bilo letos 195. LTH Castings že vsa leta vlaga tudi v lastne štipendiste. Trenutno jih imajo več kot 80. Dijaki in študenti, ki jih LTH Castings štipendira, v podjetju opravljajo šolsko prakso, počitniško delo, po zaključenem šolanju jih čaka tudi zaposlitev.

Martin Pivk, direktor Šolskega centra Škofja Loka, je povedal: »LTH Castings je prvo podjetje v Sloveniji, ki je za potrebe lastnega izobraževanja mladih postavilo učilnico, ki bo služila za praktično izobraževanje z delom in za izvajanje odprtega dela učnega programa. S tem se pridružuje dobrim praksam v tujini, kjer se podjetja zavedajo, da je za kakovostno usposobljenost mladih potrebno tudi prilagojeno izobraževanje v delovnem okolju. S to novo pridobitvijo nadgrajujejo tudi ponovno uvedbo vajeništva, v katerega so se zelo odgovorno vključili.«

Učni center je v zgradbi nove sodobne orodjarne LTH Castings, ki je začela delovati leta 2014 in predstavlja center orodjarskega znanja ter sodi med najsodobnejše v Evropi. Med sodobnejšo strojno opremo, ki jo uporabljajo, sodijo npr. stroji za 3D tiskanje kovin, napredni sistemi za tridimenzionalne meritve na podlagi primerjave realnih modelov (CT rentgen, optični sistemi, ATOS) in druga orodjarska tehnologija. Poleg tega je v prostorih na Trati tudi oddelek mehanske obdelave zahtevnih izdelkov, ki dopolnjuje oddelek iz Škofje Loke. Praksa in vajeništvo v LTH Castings dijakom zagotavlja zanimive izzive pri delu ter nove možnosti za razvoj kariere. Od blizu spoznavajo delovne procese v sodobni, visokotehnološki livarni z lastno orodjarno. Srečujejo se z delom na področju izdelave sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, kot so motorni deli, deli menjalnikov, komponente za zavorne sisteme itd., kjer v LTH Castings sodelujejo z najuglednejšimi svetovnimi avtomobilskimi proizvajalci, kot so Mercedes - Benz in BMW.

Na dogodku je bila prisotna tudi Andreja Sever, direktorica službe za razvoj kadrov in izobraževanje na GZS, ki vodi projekt vajeništva. Povedala je: »Številne izkušnje kažejo, da se potencial mladih lahko uspešno razvija le tako, da v procesu izobraževanja in usposabljanja sodelujemo šole in delodajalci zelo tesno skupaj. Vajeništvo vsebuje prav takšno sodelovanje in uspešna gospodarstva v naši soseščini dokazujejo, da je to prava pot v izobraževanju in razvoju kompetenc posameznika, ne le z vidika delodajalca, temveč tudi z vidika zadovoljstva vsakega posameznika, ki raste v uspešnih kolektivih, ob močni podpori mentorjev in drugih sodelavcev in tako uspešno premaguje tudi šolske vsebine. Vesela sem, da imam možnost sodelovati s podjetjem LTH Castings, kjer so v obdobju ponovnega uvajanja vajeništva v Sloveniji prepoznali svojo vlogo in se spoprijeli z veliko odgovornostjo pri izobraževanju in usposabljanju mladih. To so prepoznali tudi mladi v njihovi okolici, zato se borijo za mesta pri njih in ni naključje, da se pri njih usposablja največje število vajencev v Sloveniji.«

Na dogodku so bili prisotni tudi vajenci in štipendisti LTH Castings iz Šolskega centra Škofja Loka, ki so skupaj z mentorjem predstavili izvedbo praktičnega pouka. Med udeleženci so bili tudi župan Občine Škofja Loka Tine Radinja in drugi gostje.


Nazaj