22. 2. 2021 - Vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omogoča, da je večina prodajaln  ponovno odprtih. Ob tem pa mora biti ob vseh ostalih ukrepih trgovcev za preprečevanje širjenja COVID-19 izpolnjen tudi dodatni pogoj tedenskega testiranja zaposlenih na virus COVID19. Zaradi številnih vprašanj trgovcev v zvezi z organizacijo in izvajanjem testiranja Trgovinska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje organizira brezplačna testiranja za zaposlene v trgovinski dejavnosti v večih krajih po Sloveniji. Ob ponovni možnosti opravljanja nakupov v prodajalnah pa Trgovinska zbornica Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z namenom, da bodo lahko vse prodajalne na podlagi vladnega odloka tudi ostale nemoteno odprte, pozivata vse potrošnike k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju zaščitnih ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja COVID-19 ob obisku prodajaln.    

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje izvaja brezplačna testiranja za zaposlene v trgovinski dejavnosti. Na podlagi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je prodajanje blaga potrošnikom dovoljeno le pod pogojem, da so zaposleni enkrat tedensko testirani na virus COVID-19, pri čemer prodajo potrošnikom lahko izvajajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa. TZS se je za organizacijo brezplačnih testiranj za zaposlene v trgovini odločila z namenom, da trgovske subjekte razbremeni organizacije testiranj za svoje zaposlene. Tako TZS trenutno organizira brezplačna testiranja na lokacijah po več krajih v Sloveniji, in sicer v Ljubljani, Celju, Kočevju, Postojni in v Kopru, preko mreže zdravstvenih domov pa potekajo testiranja tudi v drugih slovenskih krajih – Maribor, Nova Gorica, Krško, Ptuj, Trbovlje in Kranj.

Na testiranjih, ki jih organizira TZS, se je ponovno izkazalo, da trgovina ni vir okužb, saj so na lokacijah, kjer testiranja potekajo v organizaciji TZS, doslej zabeleženi le negativni rezultati testiranj. Trgovci moramo vsakodnevno dosledno spoštovati in pozivati k temeljitemu izvajanju vseh zaščitnih ukrepov in upoštevanju in izvajanju vseh priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja COVID-19. Ti ukrepi so:
- zagotavljanje ustreznega števila potrošnikov glede na prodajno površino – 1 stranka na 30 m2 prodajnega prostora v prodajalnah, kriterij 1 stranka na 30 m2 prostora velja tudi znotraj trgovskega centra, kar pomeni, da je potrebno ta kriterij spoštovati tako v posamezni prodajalni trgovskega centra kot tudi v trgovskem centru kot celoti,
- dostopnost razkužil pri vhodu, glede na velikost prostora še na več vidnih mestih v tem prostoru, in izhodu, 
- redno prezračevanje in razkuževanje delovnih površin, 
- zagotavljanje ločenih vhodov ter izhodov v trgovske centre ipd.,

k čemur jih TZS in MGRT pozivata tudi v prihodnje.

Le z odgovornim ravnanjem lahko vsi skupaj preprečimo širjenje okužb Na TZS in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo razumemo želje in potrebe potrošnikov, da si po več kot šestmesečnem zaprtju določenih prodajaln želijo ponovno opraviti nakupe blaga, ki do pred kratkim, razen preko spleta, ni bilo dostopno. Ob tem skupaj pozivamo vse potrošnike, naj dosledno izvajajo vse zaščitne ukrepe in priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja COVID-19. Torej k pravilnemu nošenju zaščitnih mask (maska prekrije usta in nos), razkuževanju in pogostemu umivanju rok, vzdrževanju ustrezne varnostne razdalje (vsaj 2 metra) do drugih v prodajalnah in pred prodajalnami, uporabi ločenih vhodov ter izhodov v trgovske centre kot tudi ustreznih medsebojnih razdalj v vrstah pred temi centri itd. 

Zavedajmo se, da le odgovorno ravnanje vsakega posameznika in vseh nas skupaj lahko prepreči ponovno zaostrovanje ukrepov ter s tem ponovno zaprtje prodajaln, s čimer bi trgovskim subjektom nastala še večja gospodarska škoda.

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO


Nazaj