16. september 2020 - Trgovinska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: TZS) ponovno poudarja, da nasprotuje sprejemu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, ki med drugim določa, da trgovci ob nedeljah praktično ne bodo mogli več poslovati. TZS je v zvezi s predlogom zakona, ki bo še ta mesec v tretji obravnavi v Državnem zboru RS, poslance v ponedeljek, 14. septembra 2020, z dopisom pozvala, da takšnega predloga zakona ne podprejo, saj ima med drugim tudi elemente protiustavnosti. Škoda, ki bi jo povzročila uveljavitev predloga zakona, bi bila namreč nepopravljiva. Uveljavitev zaprtja prodajaln ob nedeljah bi pomenila zmanjšanje prihodkov v panogi, odliv nakupov slovenskih potrošnikov v tujino, posledično pa tudi zmanjšanje priliva dajatev v državno blagajno.

Posebej izpostavljamo, da bi bila kot posledica takšne ureditve izgubljena številna delovna mesta v trgovini, kar bi imelo, ob dejstvu, da je trgovina strateška panoga za slovensko gospodarstvo, široke in daljnosežne posledice. TZS izraža razočaranje nad nepripravljenostjo Sindikata delavcev trgovine Slovenije (v nadaljevanju: SDTS), ki kljub intenzivnim prizadevanjem TZS za socialni dialog, tudi v obliki konkretnih predlogov, ni pokazal pripravljenosti za pogovor in iskanje skupne rešitve v okviru Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS). SDTS je namreč TZS pred kratkim obvestil, da se vodstvu sindikata ne daje mandata za pogajanja. Ob tem je pomembno poudariti, da je določanje obratovalnega časa stvar poslovnih subjektov, delovni čas in pogoji dela pa sta področji, kjer ima ključno vlogo sindikat, zato si TZS z vsemi pristojnimi sindikati prizadeva voditi socialni dialog.

TZS je dne 7. septembra 2020, ne glede na vsa njena prizadevanja za vzpostavitev socialnega dialoga in ureditev problematike dela zaposlenih ob nedeljah v KPDTS od Sindikata delavcev trgovine Slovenije prejela obvestilo, da izvršni odbor sindikata vodstvu sindikata ne daje mandata za pogajanja. Na TZS smo nad takšnim stališčem sindikata razočarani, saj na ta način niso bile izčrpane vse možnosti, ki so na voljo v okviru socialnega dialoga, znotraj katerega bi si obe strani prizadevali za iskanje ustreznih rešitev. Na podlagi omenjenega stališča SDTS, ki nedvoumno sporoča, da sindikat ne želi vzpostaviti socialnega dialoga glede nedeljskega dela, ki je izjemno pomembna tema tako za trgovce kot tudi zaposlene in s tem povezana delovna mesta v trgovini, je TZS na pristojne naslovila dopis, da predloga zakona, ki bi uveljavil praktično popolno prepoved nedeljskega dela, ne podprejo.

Ureditev, ki bi uveljavila praktično popolno prepoved obratovanja prodajaln ob nedeljah, bi bila po prepričanju TZS škodljiva tako za trgovce kot za njihove zaposlene, nepopravljiva škoda pa bi bila povzročena celotnemu slovenskemu gospodarstvu oziroma vsem deležnikom v oskrbnih verigah. Trgovci namreč ob nedeljah ustvarijo pomemben delež prometa, s tem pa omogočajo delo številnim zaposlenim, ne samo v trgovini. Uveljavitev zaprtja prodajaln ob nedeljah bi pomenila odliv nakupov slovenskih potrošnikov v tujino in s tem še dodatno zmanjševanje prihodkov, posledično pa tudi zmanjšanje priliva dajatev v državno blagajno. Ob tem je pomembno poudariti, da je določanje obratovalnega časa stvar poslovnih subjektov, delovni čas in pogoji dela pa sta področji, kjer ima ključno vlogo sindikat, zato si TZS z vsemi pristojnimi sindikati prizadeva voditi socialni dialog.

Izpostavljamo tudi, da so splošne družbene in ekonomske razmere negotove. Slovenija se namreč nahaja v obdobju, ko se gospodarstvo sooča s posledicami epidemije novega koronavirusa COVID-19, kar pomeni, da je v tem trenutku strateško in bistveno zagotavljati razmere, ki bodo spodbujale gospodarsko aktivnost, s tem pa naj bi se ohranjala tudi delovna mesta.


Nazaj