GZS OZ Koroška in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica skupaj opozarjata, da je odlašanje z izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi nedopustno ter apelirata na zavedanje o pomenu gospodarstva obeh regij za razvoj celotne Slovenije, pri čemer je sodobna cestna infrastruktura razvojni imperativ.

Zaradi sprememb pri uresničevanju projekta 3. razvojne osi, ki jih napoveduje DARS, je gospodarstvo obeh regij ob severnem kraku 3. razvojne osi ogorčeno. Gospodarstvo, tako kot Mladinska iniciativa in Svet koroške regije, zahteva spoštovanje zavez, opredeljenih v podpisanem protokolu z namenom zagotavljanja izvedbe projekta. Zavlačevanje izvedbe projekta je nedopustno, saj odlični rezultati, ki jih ustvarja gospodarstvo v zadnjih letih, omogočajo izvajanje načrtovane investicije, obenem pa so nameravana vlaganja gospodarstva obeh regij v obdobju rasti zagotovilo o upravičenosti vlaganja države v infrastrukturo. Pri tem je gospodarstvo pomemben partner državi, slednja pa ne sme in ne more spregledati pomena razvojnih prizadevanj območja z vplivom na razvoj celotne Slovenije.

S sodobnejšo in varnejšo prometno povezavo bo tako na Koroškem kot v savinjsko-šaleški regiji omogočena razbremenitev zdaj preobremenjene infrastrukture, neprimerne za gospodarstvo, ki si prizadeva za celovit kakovosten razvoj. Rezultati preteklega leta kažejo vse večjo vpetost obeh regij v mednarodno okolje, saj so koroške družbe povečale izvoz za 10%, v savinjsko-šaleški regiji pa za 15%. Gospodarstvo obeh regij je v lanskem letu skupaj ustvarilo 4,8 mrd evrov vseh prihodkov. Davčni prihodki obeh regij so po zadnjih podatkih znašali v predpreteklem letu 750 milijonov evrov, pri čemer je prispevek gospodarstva v integralni proračun države zgolj preko socialnih prispevkov in davka na dobiček znašal 245 milijonov evrov. Dejstvo, da obe regiji izrazito izstopata nad povprečjem Slovenije po donosnosti kapitala, koroška regija pa tudi po donosnosti sredstev, dodatno utemeljuje pomen investicije.

Gospodarstvo pričakuje, da bo država sledila razvojnim impulzom gospodarstva, in vztraja pri uresničitvi dogovorov, ključnih za izgradnjo 3. razvojne osi, kar je odgovornost vseh podpisnikov protokola, saj je sodobna prometnica nujni razvojni imperativ.

Andrej Gradišnik, predsednik GZS OZ Koroška in dr. Blaž Nardin, predsednik SŠGZ

Foto: ZDF