Preoblikovanje se bo opravilo s preoblikovanjem v redno delniško družbo VIPA HOLDING, d.d., Nova Gorica, ter investicijsko družbo VIPA INVEST, delniška investicijska družba, d. d., Nova Gorica.

Začasna zaustavitev bo predvidoma trajala do sprejema odločbe uprave borze o izključitvi navedenih delnic iz trgovanja na prostem trgu.

Ljubljana, 15. oktober 2003


Nazaj