Družba izdajatelja je z razdružitvijo prenehala obstajati kot pravna oseba, njeni delničarji pa so skladno z menjalnim razmerjem dne 20.10.2003 na podlagi odločbe KDD prejeli ustrezno število delnic dveh novonastalih družb - redne delniške družbe ZVON ENA HOLDING, finančna družba, d. d., Maribor, Slovenska ulica 17, z oznako ZVHR ter investicijske družbe ZVON ENA ID, investicijska družba, d. d., Maribor, Slovenska 17, z oznako ZVIR.

Ljubljana, 22. oktober 2003


Nazaj