V Žireh, 15. julija 2019:   V žirovskem Poclain Hydraulicsu, pomembnem kompetenčnem centru za hidravlične ventile in hidravlične naprave v mednarodni skupini Poclain, razvijajo, proizvajajo in tržijo hidravlične ventile za ves svet. V podjetju skupaj s svojimi francoskimi lastniki veliko pozornosti posvečajo kadrovski in štipendijski politiki, pri tem pa dajejo velik poudarek dodatnemu izobraževanju zaposlenih, spodbudni delovni klimi ter strateško spodbujajo njihov osebnostni in karierni razvoj. Pred začetkom novega šolskega oziroma študijskega leta v Poclain Hydraulicsu tako že iščejo bodoče nove sodelavce za delo v razvoju, na področju kakovosti in v proizvodnji.

Za delo v razvoju in trženju najnaprednejših sistemov hidravličnega prenosa moči na globalnem trgu iščejo bodoče diplomirane inženirje strojništva, za operativno podporo proizvodnji diplomirane mehatronike in logiste, dijake tehničnih smeri, kot so strojni tehniki in oblikovalci kovin, pa za delo v vse bolj avtomatizirani proizvodnji. Vrata odpirajo tudi vajencem iz programov oblikovalec kovin in strojni mehanik ter jim omogočajo opravljanje vajeniškega dela. Skladno s svojo kadrovsko politiko tako skrbijo za kakovostno zapolnitev novih in zlasti tistih delovnih mest, ki se bodo v naslednjih letih sprostila zaradi pričakovanih upokojitev.

S kadrovskimi štipendijami si prvenstveno prizadevajo zapolniti potrebe po usposobljenih kadrih področja strojništva in mehatronike, pa tudi strokovnjakov raziskovalcev s področja fluidne tehnike in hidravlike, ki jih potrebujejo za svoj razvoj. Štipendisti bodo tekom študija lahko sodelovali pri seminarjih in razvojnih projektih, obenem pa pridobili še ideje in vsebine za pripravo dodiplomskih ali diplomskih nalog. S praktičnim usposabljanjem v času študija bodo v podjetju pridobili specifična znanja in dragocene izkušnje, da bi se kot bodoči zaposleni hitreje vključili v razvoj, upravljanje in obvladovanje delovnih procesov.

V podjetju štipendisti opravijo tudi eno ali več mesečno prakso, kjer jih mentorji usmerjajo v različne programe in uvajajo v delo. Podobno velja tudi za srednješolce, ki se v podjetju prav tako seznanjajo z izdelki, razpoložljivo opremo ter inovativnimi napravami, materiali in načini testiranja, pri tem pa sodelujejo z mentorji, strokovnjaki in eksperti, ki jih usmerjajo pri delu. Štipendisti imajo kot bodoči zaposleni tudi možnost spoznavanja mednarodnega okolja, saj lahko prakso znotraj skupine Poclain opravljajo ne le v Žireh, pač pa tudi v eni od njihovih evropskih tovarn, na primer na Slovaškem ali v Italiji. S tako fleksibilnostjo želijo v podjetju poudariti, da je za bodoče kadre ključnega pomena prav izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks.

Skladno s poslovno strategijo podjetja, ki stremi k izboljšavam in večji učinkovitosti v procesih dela, v podjetju poudarjajo, da je vsak njihov zaposlen vitalni člen, ki s svojim znanjem ter izkušnjami prispeva k uspehu, operativni odličnosti in optimizaciji delovnih procesov, tudi na področju nabave in logistike. Podlaga za tako usmeritev so vrednote, ki jim v žirovski tovarni sledijo že desetletje. Zaposlenim  nudijo vso podporo za samostojno in odgovorno opravljanje delovnih nalog ter jih spodbujajo k poznavanju poslovanja, tržišč in zahtev naročnikov, kar jim kot vodilnemu ponudniku hidravličnih naprav in sistemov na globalnem trgu hkrati zagotavlja visoko dodano vrednost. Tako prav skozi štipendijsko politiko motiviranim kandidatom omogočajo predhodno spoznavanje dejavnosti v stimulativnem delovnem okolju, kjer bodo imeli odprte tudi možnosti za dodatno izobraževanje in nadaljnji razvoj kariere doma ali na tujem. 

Vloge kandidatov, ki se bodo prijavili na razpisane kadrovske štipendije najkasneje do 30. avgusta 2019, morajo vsebovati informacije o vpisu v posamezen letnik z nazivom izobraževalne ustanove, podatke o zaključnem uspehu v preteklem šolskem letu oz. potrdilo o opravljenih izpitih, ter spremni dopis, zakaj bi želel postati štipendist v družbi Poclain Hydraulics. Izbranim kandidatom bodo zagotovili mesečno štipendijo, praktično usposabljanje z delom, mentorstvo pri izdelavi strokovnih nalog ter počitniško delo.

Prijave je potrebno poslati do konca avgusta po pošti na naslov Poclain Hydraulics, d. o. o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri, ali na elektronski naslov.

Opis fotografije: Martin Miklavčič, vodja montaže v enoti Operations (levo) in Darjan Mlinar, vodja obdelovalnice v enoti Operations (desno).

Foto: Anže Petkovšek


Nazaj