Nagrado za najbolj odprto delniško družbo PORTAL v letu 2002 po izboru Ljubljanske borze in Gospodarskega vestnika prejme družba Lek, d. d., Ljubljana. Priznanje, kristalno plaketo v obliki borznega pročelja, ki jo je izdelala Steklarna Rogaška slatina, je iz rok direktorjev obeh družb prejel predsednik uprave Leka, g. Metod Dragonja.

Z nadgradnjo Nagrade Ljubljanske borze in Gospodarskega vestnika za najbolj odprto delniško družbo - PORTAL želita družbi po svojih močeh prispevati k izboljšanju razumevanja delničarstva tako s strani delniških družb kot tudi s strani delničarjev ter s tem posredno tudi k izboljšanju razmer na trgu kapitala.

Ljubljanska borza je v sodelovanju s člani borze pri ocenjevanju delniških družb prvenstveno upoštevala naslednje kriterije: ažurnost obveščanja; redno posredovanje in omogočanje dostopa do prospektov, letnih (polletnih) poročil in drugih publikacij; aktivnost in odprtost splošne politike informiranja podjetja; kooperativnost odgovornih ljudi v podjetju; kakovost obveščanja na spletnih straneh; ter letno poročilo. Kot poudarja dr. Draško Veselinovič, generalni direktor Ljubljanske borze, objava informacije na ustrezen način takoj po nastopu pomembnega poslovnega dogodka bistveno zmanjšuje možnost trgovanja na podlagi notranjih informacij ter preprečuje ugibanja in govorice, ki vnašajo negotovost na organiziranem trgu. Zaradi tega borza tekoče spremlja aktivnost izdajateljev na tem področju in jih vzpodbuja k čim hitrejšim objavam, kar je sedaj tudi tehnično izvedljivo zaradi možnosti objav na spletnih straneh borze SEOnet.

Gospodarski vestnik je izdajatelje opazoval prek "skrite kamere", in sicer tako, da se je postavil v vlogo različno informiranih in različno izobraženih vlagateljev (informacije je zbiral po pošti, elektronski pošti in po telefonu) in ocenjeval na prvem mestu korektnost in pripravljenost odgovarjati na vprašanja. In katere so glavne ugotovitve? Odgovorna urednica Mojca Vozel pravi, da imajo v Sloveniji sodeč po teh podatkih le redka podjetja natanko določeno osebo, ki sistematično skrbi za odnose z delničarji, da so informacije, ki pridejo iz podjetij, pogosto neusklajene, da imajo direktorji boljši odnos do novinarjev kot do delničarjev, zgodi pa se celo, da "se kje vlagatelja znebijo s sporočilom, ki ga imajo vnaprej pripravljenega za odganjanje motečih dejavnikov". Spodbudno pa je, da večina najboljših podjetij na borzi spoštuje pravila in ve, katere so cenovno občutljive informacije, hkrati pa znajo vlagatelja usmeriti tudi na nadaljnje informacije (internet, telefonske številke borznih posrednikov). Večina podjetij pa je presenetila tudi zato, ker se je anonimnim vlagateljem najprej zahvalila, da se zanimajo za njihovo podjetja. To med drugim kaže, da se je pri odgovornih menedžerjih odnos do trga kapitala v minulih letih pomembno spremenil.

Ljubljanska borza in uredništvo Gospodarskega vestnika sta Lek izbrala kot družbo, ki na najustreznejši način izpolnjuje vse omenjene kriterije obveščanja javnosti. Poleg tega se je na potrebe konkretnih delničarjev odzvala z zelo hitro in z najbolj podrobno informacijo, pri čemer je upoštevala, katere cenovno občutljive informacije so že bile javno objavljene in katere ne, ter skušala dodatno motivirati vlagatelja za investiranje v svoje vrednostne papirje. Po vseh kanalih je informacije posredovala ista oseba, kar je bila pri metodi "skrite kamere" redkost, bile so usklajene in pristop profesionalen. Ostale družbe, ki so se poleg Leka uvrstile v ožji izbor, so (po abecednem vrstnem redu): Aerodrom, Gorenje, Krka in Mercator.

Ocenjevanje izdajateljev za nagrado PORTAL 2003, ki bo vnovič podeljena na naslednji majski finančno-borzni konferenci, se bo nadaljevalo tudi med letom, saj bo Gospodarski vestnik izdajatelje s svojo skrito kamero opazoval vsako četrtletje, Ljubljanska borza pa bo tako kot doslej skozi celo leto spremljala aktivnosti izdajateljev na področju obveščanja javnosti o cenovno občutljivih informacijah. Tako si bosta Ljubljanska borza in Gospodarski vestnik prizadevala še povečati pomen kakovostnega obveščanja delničarjev na majhnem slovenskem trgu.

V preteklih šestih letih so nagrade v kategoriji izdajateljev delnic v uradni borzni kotaciji prejele naslednje družbe:

  • v letu 1996: Kolinska, d.d.
  • v letu 1997: Lek, d.d.
  • v letu 1998: Kolinska, d.d.
  • v letu 1999: Aerodrom Ljubljana, d.d.
  • v letu 2000: Merkur d.d.
  • v letu 2001: Droga d.d.

Nazaj