4. 5. 2021 - V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« sta Trgovinska zbornica Slovenije in njen projektni partner Sindikat delavcev trgovine Slovenije 29. 4. 2021 preko spletne aplikacije ZOOM izvedla že tretje od petih brezplačnih strokovnih usposabljanj v letu 2021, z naslovom »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine«. Udeleženci so se seznanili kako pravilno izvajati Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih v praksi in s komunikacijskimi veščinami za zavzete zaposlene. Usposabljanja se je udeležilo okoli trideset udeležencev iz celotne Slovenije. 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS, je v svojem uvodnem nagovoru predstavila ključne aktivnosti projekta, ki poteka od 15. 12. 2017 in se zaključuje s 30. 9. 2021. Posebej je poudarila, da je cilj usposabljanja povečati informiranost / obveščenost in s tem posledično tudi lažje izvajanje Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih v praksi. »Na tokratnih usposabljanjih želimo udeležence seznaniti tudi z ustreznimi komunikacijskimi veščinami, ki so v današnjih časih, ko se večina poslovnih dogodkov in stikov izvaja preko različnih spletnih aplikacij, še posebej pomembne,« dodaja vodja projekta Mija Lapornik. Predstavila je tudi glavne aktivnosti, ki so bile v okviru projekta izvedene v letu 2020 in 2021, ter napovedala skorajšnji izid nove zloženke s področja varnosti in zdravja pri delu v maju 2021.

V nadaljevanju usposabljanja je Karmen Primožič Rupnik, strokovnjakinja za delovnopravno področje, predstavila aktualne institute kolektivne pogodbe za trgovino v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih, pri čemer je bilo tokratno usposabljanje namenjeno predvsem pravilnim postopkom glede morebitne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v luči COVID-19, delu od doma v času izjemnih okoliščin, ter dodatkom, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu. 

Zaključek usposabljanja pa je bil tokrat namenjen seznanitvi udeležencev s komunikacijskimi veščinami za zavzete zaposlene, ki jih je predstavila mag. Edita Krajnović, direktorica podjetja Mediade d.o.o. Tekom predavanja so se udeleženci seznanili z ugotovitvami raziskav, številkami in trendi, ki prihajajo tudi v naše okolje ter s sodelovanjem pri praktičnih vajah osvajali veščine učinkovite komunikacije, s katerimi bodo postali še boljši vodja svojim sodelavcem. Udeleženci usposabljanj smo spoznali, da je stalno prilagajanje spremembam v poslovnem okolju neizbežno, hitrost in učinkovitost prilagajanja pa je odvisna od naše motivacije, pripravljenosti za učenje in odprtosti za prenos znanj.


Nazaj