Izdajatelj je obvestil borzo, da tega dne ob 11.30 uri sklicuje tiskovno konferenco, na kateri bodo ob otvoritvi NOTOL-a, tovarne za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, posredovali informacije o doslej največji in najpomembnejši investiciji izdajatelja.
Ker je izdajatelj sklical tiskovno konferenco v času borznega trgovanja, je uprava borze skladno s 44. členom Pravil, zaradi zagotovitve enakomerne obveščenosti investitorjev, pol ure pred začetkom tiskovne konference začasno zaustavila trgovanje z navedenimi delnicami do konca trgovalnega dne.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana